ODBIJEN MILOŠEVIĆEV ZAHTJEV ZA ODLAZAK U MOSKVU

(TU Br 441, 24-Feb-06)

ODBIJEN MILOŠEVIĆEV ZAHTJEV ZA ODLAZAK U MOSKVU

(TU Br 441, 24-Feb-06)

Friday, 24 February, 2006
U odluci na koju se dugo čekalo kaže se da podnosilac zahtjeva „nije ni pokušao dokazati da se zdravstveni problemi okrivljenog ne mogu riješiti u Nizozemskoj“, dodajući da također nije dokazano ni da je moskovski Centar Bakuljev jedina moguća lokacija za liječenje Miloševića. Ukazuje se na to da je suđenje u „završnoj fazi“ i kaže se da – usprkos jamstvima Ruske Federacije i obećanjima Miloševića – ne postoji izvjesnost da će se optuženi, ukoliko bude pušten, zaista vratiti kako bi se suđenje privelo kraju.Na saslušanju održanom krajem ovog tjedna, Milošević je izjavio kako tu sudačku odluku smatra „krajnje nepravednom“ i nagovijestio da se nada da će se o njoj raspravljati i pred Žalbenim većem.
Support our journalists