Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

NOVI DOKAZI O NAVODNOJ SAMOSTALNOSTI MUDŽAHEDINA

Bivši oficir bosanske vojske tvrdi da odred El Mudžahid nije komunicirao sa vojnim starešinama.
By IWPR ICTY
Na suđenju bivšem komandantu Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), Rasimu Deliću, jedan od svedoka je kazao da jedinica El Mudžahid – koju su činili muslimanski borci iz inostranstva, ili mudžahedini – nikad nije slala obaveštajne podatke nadređenoj vojnoj komandi.Svedočenjem Edina Husića, bivšeg pomoćnika komandanta za obaveštajni rad Trećeg korpusa ABiH, potvrđen je iskaz prethodnog svedoka optužbe, Ismeta Alije.Kao bivši načelnik Odeljenja za operativno planiranje ABiH, Alija je protekle sedmice kazao da je odred El Mudžahid bio „jedinica zatvorenog tipa“, čiji su pripadnici radili šta su hteli.Husić je pak ove nedelje objasnio kako je, u vreme dok je tokom 1995. bio angažovan u obaveštajnom odeljenju Trećeg korpusa, ono dobijalo podatke od svih potčinjenih jedinica – izuzev od odreda El Mudžahid.„Nikad nam nisu slali nikakve izveštaje“, kazao je Husić.Po Husićevim rečima, uobičajena praksa svih ostalih potčinjenih jedinica podrazumevala je i slanje bezbednosnih podataka, koji su prosleđivani generalštabu ABiH-a.On je, međutim, sudijama rekao i da njegovo odeljenje zapravo nije imalo nikakav kontakt sa odredom El Mudžahid.Svedok je saslušan u vezi sa događajima od 10. septembra 1995., kada su jedinice Drugog i Trećeg korpusa ABiH-a povratile područje Ozrena i Vozuće (srednja Bosna), koje je do tada bilo pod kontrolom Vojske Republike Srpske (VRS).Tokom te ofanzive, koja je nazvana Operacijom Farz, Husić je bio zadužen za planiranje podrške obaveštajnim službama.Tužilaštvo je predočilo podatke koji su nakon te operacije poslati u svedokovo bivše odeljenje, pri čemu se pominje različit broj zarobljenih pripadnika VRS-a – najmanje 40, a najviše 100.U optužnici protiv generala Rasima Delića navodi se kako je 10. septembra 1995. zarobljeno otprilike 60 osoba – mahom pripadnika VRS-a, kao i nekoliko civila, uključujući i tri žene.U nastavku se kaže i da su žene bile mučene i seksualno zlostavljane, te da su mudžehedini docnije pobili otprilike 52 zarobljena vojnika.Tužioci pokušavaju da dokažu kako je odred El Mudžahid bio pod stvarnom komandom i kontrolom ABiH-a, kao i da su saznanja o zločinima bila prosleđena i do vrhovne komande.Kao bivši komandant glavnog štaba ABiH, Delić se po principu komandne odgovornosti tereti da nije preduzeo „neophodne i razumne mere“ za sprečavanje zločina koje su tokom bosanskog rata (1992-1995.) počinili njegovi potčinjeni.Husić je posvedočio da – uprkos tome što je njegovo obaveštajno odeljenje bilo zaduženo za ispitivanje ratnih zarobljenika radi prikupljanja obaveštajnih podataka – nikada nije lično razgovarao ni sa jednim zarobljenim pripadnikom VRS-a.Osim toga, Husić je izjavio kako ne može da pruži čak ni „grubu procenu“ ukupnog broja zarobljenika koje je njegovo odeljenje saslušalo tokom rata, s obzirom da nisu vođeni zapisnici i da ne može da se seti.Svedok je rekao i da nikada nije saznao šta se dogodilo zarobljenicima.I kada ga je sudija Frederik Harhof (Frederik Harhoff) iz Danske upitao da li su pripadnici odreda El Mudžahid bili „poznati po lošem ponašanju prema stanovništvu“, svedok je odgovorio da ne zna.Predsedavajući sudija, Bakone Džastis Moloto (Bakone Justice Moloto) iz Južne Afrike, detaljno je ispitao Husića o tome da li je po njegovom mišljenju odred El Mudžahid bio tretiran „drugačije“ od ostalih vojnih jedinica.Sudija se pozvao na izjave prethodnih svedoka – uključujući i bivše mudžahedine – koji su tvrdili da muslimanski borci iz inostranstva nisu nosili uniforme.I Husić je tokom procesa tvrdio da nisu, ali je kasnije rekao da to ne može sa sigurnošću kazati, jer u stvari nikada nije video nijednog pripadnika te formacije.„Meni se čini da je odred El Mudžahid od samog početka bio drugačije tretiran“, rekao je Moloto.Delićeva odbrana je sudiju optužila za postavljanje „sugestivnih pitanja“ koja „prevazilaze znanje svedoka“.No, Moloto je odbacio prigovore odbrane, insistirajući na tome da svedok odgovori na pitanje koje mu je postavljeno.Husić je pak odgovorio kako nije bio u kontaktu s jedinicom, te kako ne može tačno da kaže da li je odred El Mudžahid od strane redovnih vojnih jedinica bio smatran drugačijim ili nije.Marije van der Werff izveštava za IWPR iz Haga.