NOVA RADIO-EMISIJA IWPR-a

(TU br. 526, 20. novembar 2007.)

NOVA RADIO-EMISIJA IWPR-a

(TU br. 526, 20. novembar 2007.)

Thursday, 31 January, 2008
Ovaj projekat će pospješiti nastojanja IWPR-a da se javnosti omogući što bolji pristup redovnim, pouzdanim i objektivnim informacijama o procesuiranju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji – što je ključ dugoročne demokratizacije i pomirenja.Program će imati potpuno nov koncept i emitovaće se posredstvom RSE/RL-ove mreže udruženih radio-stanica regiona, a kombinovaće izveštaje iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i vesti koje se tiču problematike ratnih zločina, te priloge i analize sa područja Balkana.Planirane su i debate o temama i pitanjima koja će se obrađivati u IWPR-ovim izdanjima.Emisije će biti emitovane nedeljom od 18.30 do 19.00 po lokalnom vremenu, a reprizirane od 22.30 do 23.00 istog dana.RSE/RL u regionu trenutno ima više slušalaca nego Svetski servis BBC-a i Dojče Vele (Deutsche Welle) zajedno. Njegove prudružene radio stanice u 120 gradova širom bivše Jugoslavije svakodnevno emituju programe tog radija.Prema istraživanju koje je u Bosni sprovedeno u decembru 2006., oko 15 procenata stanovništva te zemlje redovno sluša RSE/RL, što je oko 600,000 ljudi. Najveći deo publike (39%) čine slušaoci u starosnoj dobi od 25 do 44 godine.Četrdeset FM-stanica iz regiona će prenositi program „Pred licem pravde“. A u sklopu saradnje, na sajtu RSE/RL-a za Balkan – koji svakog meseca ima oko 800,000 poseta – naći će se i link za IWPR.
Support our journalists