NEVLADINE ORGANIZACIJE BRANE ULOGU MKS-a U SLUČAJU LUBANGA

Trebaju li nevladine organizacije svoju dokumentaciju prepuštati tužiocima Međunarodnog krivičnog suda?

NEVLADINE ORGANIZACIJE BRANE ULOGU MKS-a U SLUČAJU LUBANGA

Trebaju li nevladine organizacije svoju dokumentaciju prepuštati tužiocima Međunarodnog krivičnog suda?

Friday, 1 December, 2006
Nevladine i organizacije za zaštitu ljudskih prava odgovorile su na kritike advokata Tomasa Lubange (Thomas Lubanga) iz Demokratske Republike Kongo (DRK), da pružaju preveliku podršku tužiocima Međunarodnog krivičnog suda (MKS).Žan Flam (Jean Flamme) izjavio je za IWPR kako ga brine to što su neke nevladine organizacije (NVO) prikupile dokaze protiv Lubange – koji je prvi optuženik koji se pojavio u sudnici MKS-a - te što su ih predale glavnom tužiocu.Saslušanje na kojem se trebalo utvrditi da li protiv Lubange postoji dovoljno dokaza za nastavak suđenja u punom obimu – po optužbama za regrutiranje djece mlađe od 15 godina za borbe u DRK-u – okončano je ove sedmice.Lokalni i međunarodni NVO-i zalažu se za proširenje optužnice protiv lidera pobunjenika, poznatijih kao Unija patriota Konga (UPK).Tako je Ženska inicijativa za pravdu za oba spola tužiocu u avgustu poslala izvještaj o silovanjima i seksualnom nasilju u oblasti Ituri (DRK), uključujući i intervjue sa preko 50 žena žrtava seksualnih zločina koje su počinili brojni pobunjenici.Flam je, međutim, zabrinut zbog toga što NVO-i svoje dokaze predaju glavnom tužiocu Luisu Morenu-Okampu (Luis Moreno-Ocampo) i tvrdi da je „zabrinjavajuće“ to što se u njegovoj arhivi protiv Lubange nalaze njihovi izvještaji.„On mora biti oprezan, jer sud treba biti nezavisan od Vijeća Sigurnosti UN-a [koji ima pravo prosljeđivanja slučajeva MKS-u], država [koje su potpisnice povelje MKS-a] i NVO-a“, rekao je Flam.Moreno-Okampo je u septembru proslavio tri godine obavljanja dužnosti glavnog tužioca i pozvao NVO-e da nastave pomagati u podizanju svijesti o samom sudu širom Afrike, pružati podršku svjedocima i žrtvama, te prikupljati dokaze na terenu.Okupljenim predstavnicima nevladinog sektora i novinarima rekao je: „Želim da povećam vaše učešće kako biste mi pomogli da prikupim dokaze o seksualnim zločinima, budući da ne možemo predočiti slučajeve bez dokaza.“Flam pak brine zbog uticaja koji bi nevladine i grupe za podršku mogle izvršiti na svjedoke, te osporava njihov legitimitet u sudskom procesu.On je organizacije poput Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava (Human Rights Watch, HRW) – koje su izvijestile o masovnim silovanjima Lubanginih pobunjenika – optužio za licemjerje, jer deklarativno izražavaju povjerenje u međunarodnu pravdu, a istovremeno kritikuju Morena-Okampa zbog nedovoljnog broja optužbi.Takođe je nagovijestio da će pokrenuti parnicu protiv tih organizacija, koje su „Lubangu optužile lažno, bez dokaza“ za druge zločine.Ričard Diker (Richard Dicker) je u ime HRW-a odbacio Flamove prijetnje tužbom.On je objasnio da Rimski Statut – koji regulira rad MKS-a – dopušta NVO-ima da tužiocima MKS-a prosljeđuju informacije, ali da ih, u biti, ne mogu natjerati da djeluju.On je priznao da NVO-i i organizacije za zašitu ljudskih prava snažno podržavaju MKS, ali i da su najžešći kritičari tog suda.„Želimo da Lubanga uživa sve povlastice pravičnog suđenja“, rekao je Diker, dodajući da bi HRW, da je imao podatke koji Lubangu oslobađaju krivice, njih svakako predao odbrani“. „Naša je dužnost da to učinimo.“Diker se slaže sa Flamom da je nepravedno da odbrana ima samo jednog istražitelja, dok tužioci raspolažu timom od 20 članova. „To ne doprinosi pravičnom suđenju“, rekao je on.Flam, međutim, smatra kako je teško povjerovati da NVO-i još uvijek na terenu nisu pronašli i dokaze koji bi išli u prilog dokaznom postupku odbrane. „Ukoliko to kažu, priznaju da lažu“, rekao je on.Flam je rekao kako je već prvog dana u Buniji (DRK) „pronašao ono što sam tražio: potvrdu, od strane velikog broja pouzdanih ljudi, svega onoga što mi je rekao moj klijent“.Brigid Inder iz Ženske inicijative za pravdu za oba spola izjavila je za IWPR kako dokazi koje NVO-i prosljeđuju tužiocima MKS-a nikada neće biti „spremni za suđenje“, ali da NVO-i mogu pribaviti „korisnu dokumentaciju koju će sud proširiti i provjeriti“.Međutim, ona je takođe jasno stavila do znanja da nije posao NVO-a da „prate istrage umjesto suda“, koji raspolaže resursima za samostalno sprovođenje istraga.Objasnila je da se NVO-i „u sklopu svog rada u DRK-u“ trude „ubijediti tužioca da istraži dodatne informacije i ostale navode ili druge zločine“.Marijana Gec (Mariana Goetz) iz REDRESS-a – organizacije za zaštitu ljudskih prava koja se zalaže za nadoknadu štete onima koji su preživjeli mučenja – izjavila je za IWPR kako zločini koji su obuhvaćeni optužnicom protiv Lubange „nisu reprezentativni za ono što se mnogim žrtvama dešavalo tokom sukoba“ u oblasti Ituri, u DRK-u.Ona je rekla da NVO-i, kada pomažu u tome da se tužiocu skrene pažnja na dokaze o ostalim zločinima, kao što su silovanja i seksualno nasilje, „zastupaju prava i interese žrtava iz DRK-a“.Inderova kaže da je iznenađena time što ured tužioca ne ispituje podatke sadržane u njihovom izvještaju o silovanju i seksualnom nasilju u Ituriju, koji po njenim riječima ukazuju na to da su „počinjeni masovni seksualni zločini“.Moreno-Okampo je u junu rekao da neće dopunjavati optužbe i privremeno je – do okončanja tekućeg postupka – obustavio istrage o ostalim navodima protiv Lubange.Zamjenica tužioca MKS-a, Fatou Bensouda, izjavila je za IWPR da su tužioci upoznati sa izvještajima po kojima je Lubanga navodno počinio seksualne zločine, ali da odluka o tome koje optužbe treba podići „mora biti utemeljena na dokazima prikupljenim tokom istrage“.Oni moraju biti u stanju da van svake razumne sumnje dokažu „da su zločini počinjeni, te da optuženi s njima povezan“, rekla je Bensouda.Ona je rekla da su, kada je Lubanga prebačen u sud, tužioci to „postigli samo na osnovu optužbi za zločine angažiranja i regrutiranja djece mlađe od 15 godina i njihovog aktivnog učešća u neprijateljstvima“.Bensouda je rekla i da će, nakon okončanja ovog slučaja, tužilac moći odlučiti hoće li nastaviti istragu i podići nove optužbe protiv Lubange.Gecova je za IWPR izjavila kako smatra da je pravično da NVO-i vrše istrage i obezbjeđuju podatke vlastima i državama. Ona je izjavila da NVO-i ne optužuju Lubangu – koji je još uvek samo osumnjičen – ni za kakve dodatne zločine, nego da prikupljaju podatke za tužioca. „To su navodi, a navodne činjenice je neophodno dokazati na sudu“, kaže ona.Bek Bukeni T. Varuzi (Beck Bukeni T. Waruzi) iz Ajedi-Ka (Projekt za djecu-vojnike) izjavio je kako njegova dobrotvorna ustanova, koja rehabilituje djecu-vojnike, takođe traži da optužnica protiv Lubange bude proširena i da u nju budu uključeni i zločini seksualnog nasilja, zbog dokaza koje su oni sami prikupili od djevojčica-vojnika.On je ove sedmice emitovao snimke na kojima djevojčice-vojnici iz DRK-a govore o tome da su još uvijek u šoku zbog toga što su ih silovali komandanti pobunjenika.Jedna djevojčica je objasnila kako njena porodica nema dovoljno novca da je odvede kod ljekara kako bi se vidjelo „da li sam povrijeđena unutra“, te da plače svaki put kada se sjeti silovanja koje je pretrpjela tokom boravka u pobunjenčkoj vojsci.Varuzi smatra da je važno da NVO-i vrše pritisak na MKS, jer predstavnici pojedinih grupa smatraju da tužioci nisu nepristrasni, pošto su reducirali spisak optužbi protiv Lubange.On se založio za to da MKS „otkloni taj pogrešan utisak i pokaže nepristrasnost“, te upozorio da moraju biti pokrenuti postupci sa obje strane etničke podjele u Ituriju – među pripadnicima plemena Hema i Lendu.Moreno-Okampo je predstavnicima više od 100 zemalja koje podržavaju sud – okupljenim na godišnjoj konferenciji o radu suda – rekao da istražitelji sada rade na zločinima koje su navodno počinile druge oružane grupe u Ituriju, te da se nalozi za hapšenje očekuju tokom prve polovine 2007.Javnosti je takođe poručio i da njegovi istražitelji odlučuju o trećem slučaju koji će istražiti u DRK-u, kao i da „osim situacije u Itiruju moj ured nastavlja da procjenjuje i situaciju u ostalim pokrajinama DRK-a“.Sudije će u januaru saopštiti da li će Lubangin slučaj biti nastavljen regularnim sudskim postupkom u Hagu.Katy Glassborow izvještava za IWPR iz Haga.
Africa
Support our journalists