NAJAVLJENE ŽALBE NA PRESUDE KOMANDANTIMA BOSANSKE VOJSKE

TU br. 449, 21. april 2006.

NAJAVLJENE ŽALBE NA PRESUDE KOMANDANTIMA BOSANSKE VOJSKE

TU br. 449, 21. april 2006.

Tako su u svojoj takozvanoj najavi žalbe tužioci naveli kako su presude izrečene dvojici optuženika „očigledno neprimerene“. Predsednik Tribunala, sudija Fausto Pokar (Fausto Pocar), odlučio je da Kubura 11. aprila bude prevremeno oslobođen, pošto je – iščekujući presudu – u zatvoru već proveo skoro dve i po godine.Optužba takođe tvrdi da oslobađajuća presuda koja je Kuburi izrečena po optužbi za nemilosrdno rušenje grada Vareša treba biti oborena.Tužioci se protive i sudijskom zaključku da je pokretanje „disciplinskih postupaka“ mera na osnovu koje se može reći da je komandant kaznio neki zločin. Ta greška, upozoravaju oni, mogla bi se ispostaviti kao opasan presedan u praksi Tribunala.Zalažući se za obaranje osuđujuće presude izrečene Kuburi, njegovi branioci pak ističu da je sudsko veće načinilo čitav niz grešaka, uključujući i izvođenje pogrešnog zaključka da su počinioci izvesnih zločina bili njegovi potčinjeni, te da je okrivljeni bio upoznat sa zločinima.I Hadžihasanovićevi advokati tvrde da njihov klijent treba biti oslobođen svih optužbi. I oni tvrde da je sudsko veće načinilo niz grešaka, koje su rezultirale nepravičnim suđenjem. Oni su u tom kontekstu istakli da nisu uzeti u obzir dokazi koji bi optuženom mogli ići u prilog, da svedoci nisu ispitivani na način koji bi se mogao smatrati nepristrasnim, kao i da su izvesna dokumenta uključena u dokazni materijal a da odbrani prethodno nije bila pružena prilika da ih ospori.Hadžihasanovićevi advokati su takođe istakli i to da je sudsko veće previše važnosti dalo određenim svedocima i dokazima koje nije trebalo uzimati ozbiljno, a zanemarilo vrlo bitne dokaze koje su izneli svedoci odbrane.Prigovori odbrane uključuju i tvrdnju da su sudije na temelju iznetih dokaza izveli čitav niz pogrešnih zaključaka.Nakon najava, sledeći korak obeju strana biće podnošenje rezimea žalbi, u kojima će njihovi prigovori biti izneti u opširnijoj formi.
Support our journalists