Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

NA SUDU RASPRAVLJANO O ANGAŽMANU „ŠKORPIONA“ NA KOSOVU

Svedok kaže da su pripadnici srpske specijalne policijske jedinice napali albanske civile na Kosovu.
By IWPR ICTY
Bivši komandant srbijanske anti-terorističke jedinice izjavio je na suđenju bivšem šefu srbijanske policije Vlastimiru Đorđeviću – koji je optužen za ratne zločine – da je ministarstvo unutrašnjih poslova tokom 1999. naredilo angažovanje rezervističke jedinice „Škorpioni“ na Kosovu.Živko Trajković je sudijama rekao da je kao komandant Specijalne anti-terorističke jedinice (SAJ) ministarstva unutrašnjih poslova 22. marta 1999. bio poslat u kosovski grad Podujevo, gde je trebalo da sprovede operacije koje su bile usaglašene između jedinica Vojske Jugoslavije (VJ) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).On je rekao kako je u proleće 1999. MUP naredio da se u Podujevu angažuje grupa srbijanskih vojnika koja je bila poznata pod nazivom „Škorpioni“. Svedok nije kazao da li je ta naredba bila upućena direktno njemu.Iako Trajković nije mogao da navede ko je lično naredio angažovanje te jedinice, on je izjavio da je to moglo „biti učininjeno samo naredbom ministra“, pri čemu je na umu imao ministra unutrašnjih poslova.Četrnaestoro albanskih civila sa Kosova – žena i dece – ubijeno je 28. marta 1999. u Podujevu. Jedan pripadnik „Škorpiona“ je za učešće u tom masakru osuđen 2005. godine, a još četvorica su za umešanost u taj zločin osuđena u junu ove godine, pred sudom za ratne zločine u Srbiji.Đorđeviću se pred Haškim tribunalom sudi zbog navodnog učešća u „sistematskoj kampanji“ terora i nasilja nad albanskim stanovništvom na Kosovu. On je optužen za učešće u „zajedničkom zločinačkom poduhvatu“ koji je doveo do deportacije, ubijanja, raseljavanja i progona oko 800,000 Albanaca u periodu od 1. januara do 20. juna 1999.U optužnici se navodi da je Đorđević, u saradnji sa snagama srbijanske državne bezbednosti i VJ-a, „odigrao glavnu ulogu“ u nastojanjima da se prikriju ta ubistva.Kancelarija tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) obavila je 2004. razgovor sa Trajkovićem kao osumnjičenikom u postupku koji je vođen protiv bivšeg srbijanskog predsednika Milana Milutinovića i njegovih saoptuženika. Milutinović je bio optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu, a Haški tribunal ga je u februaru ove godine oslobodio po svim tačkama optužnice.Protiv Trajkovića, pak, nikada nije bila podignuta optužnica.Trajković je ove sedmice pred sudom rekao kako je početkom 1998. SAJ-u bilo naređeno da pomaže MUP-u u rešavanju sve većih bezbednosnih problema na Kosovu.SAJ je obezbeđivao policijske kontrolne punktove i vršio deblokadu kosovskih puteva koje su zaposeli albanski borci sa Kosova – rekao je Trajković sudijama, pri čemu je mislio na separatističku Oslobodilačku vojsku Kosova (OVK).„[J]edinicama [MUP-a] je bilo naređeno da ’očiste’ . . . autonomno područje Kosova od terorističkih aktivnosti“, kazao je Trajković sudijama, kako bi Kosovo bilo pod kontrolom „srpskih odbrambenih snaga“ – pod kojima on podrazumeva tadašnju jugoslovensku policiju i vojsku.VJ je SAJ snabdevala oružjem i borbenim vozilima, kako bi pomogla da se obezbede područja na kojima su pobunjenici imali uporišta – rekao je Trajković.Tužilac Čester Stemp (Chester Stamp) je Trajkovića pitao da li je iko iz rukovodstva MUP-a boravio na terenu u vreme trajanja operacija na Kosovu.Trajković je rekao kako su Đorđević i general Obrad Stevanović često zastupali srbijanski MUP u pokrajini, te kako je i samo Đorđevićevo prisustvo ukazivalo na važnost i značaj tih operacija.Dodao je i da su sve jedinice koje je poslao MUP, uključujući i SAJ, bile stavljene pod zajedničku komandu.U optužnici se navodi da je zajedničku komandu civilno, političko i vojno rukovodstvo uspostavilo tokom 1998. godine, kao sredstvo upotpunjavanja lanaca komande VJ-a i MUP-a. Đorđević je sudelovao u zajedničkoj komandi, koordinišući posredstvom tog tela sve jedinice sektora Republičke javne bezbednosti (RJB) pri kosovskom MUP-u – navodi se u optužnici.Tužilac je potom Trajkovića pitao kako je došlo do toga da „Škorpioni“ budu po prvi put angažovani u sklopu SAJ-a.Svedok je rekao da je ministarstvo policije naredbu da ih se iskoristi izdalo nakon što je on od Đorđevića zatražio da pronađe borbenu grupu koja bi bila priključena formacijama SAJ-a.Stemp je pitao da li su „Škorpioni“ ikada bili provereni u pogledu svoje obučenosti i prikladnosti za terenska dejstva.„Da, naravno“, rekao je Trajković sudijama. „Ali, s obzirom na situaciju, tim ljudima svakako nismo mogli poveravati operativne zadatke.“Trajković je kazao kako je dodatno ljudstvo bilo angažovano na osiguravanju onih područja gde su jedinice bile raštrkane.Trajković je ispričao kako se 27. marta zatekao u automobilu koji je, na putu ka Podujevu, naleteo na tenkovsku minu. Tom prilikom je vozač poginuo, dok su on i još dve osobe – po Trajkovićevim rečima – bili povređeni.Narednog ga je dana u bolnicu u kosovskoj prestonici Prištini telefonom pozvao Đorđević, koji ga je obavestio o „incidentu“ koji se u Podujevu dogodio nakon pomenute nezgode – izjavio je svedok.Đorđević je Trajkoviću rekao kako je nekolicina „Škorpiona“ prošla pokraj grupe civila koja je pokušavala da nađe smeštaj u selu.Trajković je kazao da su mu pripadnici „Škorpiona“ kasnije rekli kako ih je masa „isprovocirala“, te kako su stoga zapucali na civile iz automatskih pušaka AK-47.Tokom razgovora sa Đorđevićem, od Trajkovića je – kako je rekao – bilo zatraženo da čitavu jedinicu „Škorpioni“ uputi u Beograd, gde je trebalo da budu rasformirani i vraćeni kućama.Trajković se potom susreo sa Đorđevićem i Milutinovićem, kako bi porazgovarali o ubistvima civila koja su u Podujevu izvršili pripadnici „Škorpiona“ – što su sva trojica, kako je rekao, smatrala „ogromnim zločinom“.Međutim, tom prilikom su se saglasili i oko toga da ne treba svi „Škorpioni“ da snose posledice za ono što je učinilo svega nekoliko pripadnika te grupe. Bilo je ukupno 128 pripadnika te jedinice, rekao je Trajković, dodajući da je svega „15 ili 16 vojnika sudelovalo u pucnjavi.„Da sam je bio tamo, to se ne bi dogodilo“, kazao je Trajković sudijama.Trajković je rekao i da je sa Đorđevićem i Milutinovićem razgovarao i o mogućnosti da, nakon incidenta u Podujevu, pripadnici „Škorpiona“ ipak budu ponovo angažovani.Kazao je kako je među njima postojao „prećutni sporazum“ o tome da oni pripadnici „Škorpiona“ koji su skrivili incident ne budu ponovo angažovani.Na Stempovo pitanje o tome ko je bio nadležan za odlučivanje o tome da li takvu jedinicu treba ponovo angažovati, Trajković je odgovorio kako je to angažovanje trebalo da odobri ministar unutrašnjih poslova, dodajući da je odluka o tome mogla biti prepuštena i potčinjenom oficiru.Nekoliko pripadnika jedinice „Škorpioni“ bilo je iznova angažovano u aprilu 1999., nakon čega su zajedno sa SAJ-om do juna sudelovali u borbama – rekao je Trajković.Tužilac Stemp je pitao da li je iko od onih koji su navodno sudelovali u pucnjavi u Podujevu bio ponovo angažovan.Trajković je odgovorio da jeste, ali da je to otkriveno tek pre godinu ili dve, nakon što su u regionu pokrenuti sudski postupci protiv pripadnika „Škorpiona“.Tužilac Stemp je potom svedoka pitao za 800 tela iz masovne grobnice koja je 2001. pronađena u mestu Batajnica, pokraj baze SAJ-a.„Da li ste u bilo kom trenutku sudelovali u bilo kojoj operaciji ili delu operacije transporta i prikrivanja ostataka tih ljudi?“, pitao je Stemp.Svedok je odgovorio kako je sudelovao u nastojanjima da se ta tela sakriju.Trajković je sudijama rekao da je Đorđevića u junu 1999. pitao zbog čega su ta tela bila pokopana u blizini baze SAJ-a.Po Trajkovićevim rečima, Đorđević je rekao da je „to bila odluka ljudi koji su daleko važniji od tebe i mene“.„Šta da ti kažem? Svi moji hrabri generali sakrili su glave u pesak i prepustili meni ovakav posao“, naveo je Trajković Đorđevićeve reči.Svedok je dodao da mu je Đorđević kasnije rekao kako ta stvar ne bi trebalo da ga se tiče i naložio mu da je više ne pominje.Suđenje Đorđeviću biće nastavljeno naredne sedmice.Julia Hawes izveštava za IWPR iz Haga.