Na suđenju Mladiću održano saslušanje o jednom bombaškom napadu

Tužilac utvrđuje koliko je toga svedok video pre no što je otišao sa lica mesta.

Na suđenju Mladiću održano saslušanje o jednom bombaškom napadu

Tužilac utvrđuje koliko je toga svedok video pre no što je otišao sa lica mesta.

Thorbjorn Overgard, prosecution witness in the Mladic trial. (Photo: ICTY)
Thorbjorn Overgard, prosecution witness in the Mladic trial. (Photo: ICTY)
Friday, 1 March, 2013

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 778, 1. mart 2013.)

Bivši posmatrač Ujedinjenih nacija svedočio je ove sedmice pred Haškim tribunalom o posledicama koje je izazvala jedna bomba koja je u aprilu 1995. pala u Sarajevu.

Tornbjorn Overgard (Thorbjorn Overgard) – oficir norveškog vazduhoplovstva koji je za vreme rata bio pripadnik mirovnih trupa UN-a u Sarajevu – pojavio se kao svedok optužbe u sudskom postupku koji se vodi protiv ratnog komandanta vojske bosanskih Srba, Ratka Mladića.

Njegovo se svedočenje uglavnom ticalo jednog incidenta u kojem je bilo upotrebljeno karakteristično borbeno sredstvo koje je korišćeno pri opsadi Sarajeva – avio-bomba modifikovana u projektil na vlastiti pogon, koja je bila ispaljivana sa zemlje.

U slučaju o kojem se raspravljalo, jedna bomba opisanih karakteristika pala je u bosanskoj prestonici na područje Hrasnice 7. aprila 1995. ujutro. Tužilaštvo tvrdi da je istraga pokazala kako je ta bomba bila ispaljena sa položaja vojske bosanskih Srba koji su se nalazili u predgrađu Ilidža.

Tužioci navode da je Mladić, kao neko ko je od 1992. do 1996. bio najviši autoritet u vojsci bosanskih Srba, planirao i nadzirao opsadu sarajeva, koja je trajala 44 meseca i u kojoj je taj grad opustošen, pri čemu je poginulo skoro 12,000 ljudi. Njegova se vojska tereti za namerna snajperska i artiljerijska dejstva protiv civilnog stanovništva sa ciljem „širenja terora“.

U trenutku kada je ispaljena bomba na Hrasnicu, Overgard je – kako je rekao – stajao u neposrednoj blizini i čuo ju je kako se približava.

„Bilo je to kao da stiže veliki avion. Taj zvuk je bio neobičan, tako da smo se bacili na pod pre eksplozije. Ništa nismo videli, samo smo čuli“, kazao je on.

U eksploziji te bombe poginula je jedna žena, a bilo je i ranjenih.

Pošto je Overgardovo svedočenje na prethodnim suđenjima već uvedeno u dokaze, tužilaštvo je postavilo samo mali broj dodatnih pitanja.

Tokom unakrsnog ispitivanja, branilac Miodrag Stojanović pitao je Overgarda šta se desilo ubrzo potom, kada su on i njegove kolege otišle na mesto gde je bomba pala.

U to vreme je Hrasnica bila pod kontrolom bosanske vlade iz Sarajeva.

„Komandant Četvrte motorizovane brigade [vojske bosanske vlade] rekao nam je da se vratimo u naše prostorije. To smo i učinili, a kad smo stigli tamo, na kapiji smo zatekli trojicu vojnika. Ušli smo, a kada smo ponovo pokušali da izađemo, nije nam bilo dozvoljeno da odemo dok se ne okonča istraga ili poseta civilne policije“, kazao je Overgard.

On je rekao da im ponovni izlazak nije bio dozvoljen sve do uveče, ali se do tada i smračilo, „tako da nismo mogli mnogo da uradimo“.

„Možete li se setiti koliko dugo ste se zadržali na licu mesta [neposredno po padu bombe], pre no što su Vam pripadnici Četvrte motorizovane brigade kazali da odete?“, pitao je Stojanović.

„Maksimalno 15 minuta“, rekao je Overgard, dodajući da su se on i njegove kolege prvi pojavili na licu mesta.

Kazao je i da im nije iznet nikakav razlog zbog kojeg su morali da odu i vrate su u vlastite prostorije.

„Tokom čitavog tog dana, uopšte vam nije bilo dozvoljeno da napustite svoj smeštaj – da li je to tačno?“, pitao je Stojanović.

„Jeste“, kazao je Overgard.

On je rekao da je svoje nadređene obavestio o situaciji, te da su neki francuski mirovnjaci došli da vide šta se desilo – ali kada su stigli, ni njima nije bilo dopušteno da napuste smeštaj.

„Kada ste se te večeri vratili na lice mesta – jeste li primetili ikakve promene u poređenju sa situacijom od jutra, kada ste prvi put tamo došli?“, pitao je Stojanović.

„Ljudi su bili svuda okolo, a jedno telo koje sam video unutar oštećene kuće bilo je uklonjeno“, kazao je Overgard. „Pošto je padao mrak, nismo mogli da vidimo previše toga. Morali smo da sačekamo jutro i povratak dnevne svetlosti.“

Stojanović je svedoka zamolio da opiše telo koje video u jutarnjim satima, neposredno nakon incidenta.

„Bile su to dve noge u uniformi i čizmama, koje su virile iz gomile cigala. Noge se nisu micale, ali je u istom trenutku kada sam to otkrio došao i komandant, koji nam je naredio da se vratimo u svoje prostorije“, kazao je Overgard.

Rekao je da nije video telo žene za koju je kasnije saznao da je ubijena.

„Ne mogu da se setim da sam nju video tamo, ne. Informacija o njoj je stigla kasnije“, kazao je Overgard.

„Rečeno Vam je da odete u trenutku kada ste otkrili telo [obuveno u čizme] – da li je to tačno?“, pitao je Stojanović.

„Da“, kazao je Overgard, nastavljajući da iznosi nove detalje o onome što je video.

„To telo – mogao sam da vidim samo noge. Kuća je bila uništena; srušila se. Područje oko tog mesta bilo je veoma oštećeno . . . Ali posebno ta kuća, koja je bila najbliža mestu eksplozije – ona je bila potpuno uništena“, rekao je on.

U optužnici protiv Mladića – koja ima ukupno 11 tačaka – navodi se da je on odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, čime je „doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi“.

Nakon što je 16 godina proveo u bekstvu, Mladić je u maju 2011. uhapšen u Srbiji.

Suđenje je odloženo do 8. aprila.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.

Support our journalists