NA SUĐENJU MARTIĆU SVEDOK IZNEO PODATKE O ŽRTVAMA RATA U HRVATSKOJ

TU br. 448, 13. april 2006.

NA SUĐENJU MARTIĆU SVEDOK IZNEO PODATKE O ŽRTVAMA RATA U HRVATSKOJ

TU br. 448, 13. april 2006.

Friday, 14 April, 2006
Pukovnik Ivan Grujić izjavio je pred sodom kako je ubijeno više od 12,000 ljudi: od toga je za 6,788 potvrđeno da su pripadali oružanim snagama, dok su 4,508 bili civili.Tužioci tvrde da je Martić, kao osoba koja je tokom rata u otcepljenoj Srpskoj Krajini obavljala različite rukovodeće funkcije, odgovoran i za ponašanje onih grupa – među kojima su i policajci poznatiji kao „martićevci“ – koje se smatraju krivima za mučenja, nebrojena ubistva i silovanja. Martić se tereti i za granatiranje Zagreba, koje je u maju 1995. navodno naredio u znak odmazde za hrvatsku vojnu operaciju kojom je izvršen povrat dela teritorije koji su do tada kontrolisali Srbi.Grujić je rekao sudijama da je iz masovnih grobnica u Hrvatskoj do sada ekshumirano 3,568 tela. Posebno se osvrnuo na otkriće grobnica u Saborskom, Baćinu, Nadinu i ostalim mestima koja su i u optužnici protiv Martića pomenuta kao lokacije na kojima su navodno počinjeni zločini.Grujić je takođe izneo i podatke o metodologiji korišćenoj pri istragama masovnih grobnica u Hrvatskoj. A statistike koje je izneo sadržavale su i takve detalje kao što su lični podaci žrtava, lokacijama na kojima su pronađeni njihovi ostaci, kao i njegove zaključke vezane za okolnosti pod kojima su ljudi bili pritvarani i ubijani.Pored onih koji su poginuli tokom rata, svedok je rekao da je kroz zatvore na području Krajine, u bosanskoj Republici Srpskoj, te u samoj Srbiji prošlo preko 7,500 Hrvata. Rekao je i da su 220,000 Hrvata raselile srpske snage.Nakon što mu je pružena prilika da unakrsno ispita Grujića, Martićev advokat Predrag Milovančević je nastojao da diskredituje svedoka, tvrdeći da je već i sama njegova pripadnost hrvatskoj vojsci dovoljna da bi ga se povezalo sa operacijom Oluja – to jest, sa hrvatskom ofanzivom tokom koje su desetine hiljada Srba proterane iz svojih domova.Svedok je odgovorio kako je počev od 1993. bio zadužen isključivo za prikupljanje podataka o osobama koje su tokom rata nestale ili bile zatočene. Predsedavajući sudija Džastis Moloto (Justice Moloto) je Milovančevićeve argumente odbacio kao irelevantne.Pred kraj sedmice, na poziv tužilaštva svedočio je i Davor Strinović, medicinski ekspert i Grujićev kolega iz vladine komisije. On je pred sudom izjavio da je većina žrtava koje su ekshumirane iz masovnih grobnica u Hrvatskoj stradala od vatrenog oružja, dok su ostali poginuli u eksplozijama ili usled premlaćivanja.
Support our journalists