Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

NA SASLUŠANJU REČENO DA MUDŽAHEDINI NISU PRIMALI NIKAKVA NAREĐENJA

Bivši muslimanski borac tvrdi da je jedinica El Mudžahid u Bosni funkcionisala po sasvim drugačijim pravilima od zvanične vojske.
By IWPR ICTY
Na suđenju bivšem komandantu bosanske vojske, koji se tereti za ratne zločine, ove sedmice je rečeno da su muslimanski dobrovoljci sami osnovali svoje jedinice, te da su raspolagali i Savetom, posredstvom kojeg su mogli da odbiju vladina naređenja.Kao sirijski državljanin i bivši pripadnik odreda El Mudžahid (sačinjenog uglavnom od muslimanskih dobrovoljaca iz inostranstva), Ajman Avad (Aiman Awad) je na suđenju Rasimu Deliću sudijama rekao da su dobrovoljci 1995. čak pokušali da spreče bosansku vladu da potpiše mirovni ugovor kojim je okončan rat, te da su tek uz veliki otpor pristali da se pomire sa time.Delić je optužen zbog toga što nije sprečio ili kaznio zločine koje su počinili pripadnici El Mudžahida, koji su tokom 1995. likvidirali ili zlostavljali više desetina zarobljenih srpskih i hrvatskih vojnika.Avad je svedočio na specijalnom saslušanju koje je ove sedmice održano u Sarajevu, a sudijama je rekao kako je jedinica El Mudžahid u vreme trajanja sukoba bila samostalna.„Jedinica je imala unutrašnja pravila koja nisu bila ista kao u Armiji BiH“, objasnio je on.„’Šura’ (Shura) je bila telo koje su činili pripadnici jedinice koji su odlučivali o svemu. Čak i kada bi komanda vojske izdala naređenje, Šura bi odlučila da li ćemo učestvovati u napadu ili nećemo.“Prema iskazu svedoka, Šura je bila toliko moćna da je razmatrala nastavak borbi čak i nakon što je bosanskoj vojsci izdato naređenje da se zaustavi.„Bilo je odlučeno da ne nastavimo zbog negovanja dobrih odnosa sa bosanskim Muslimanima. Međutim, da Šura nije tako odlučila, to se ne bi dogodilo“, rekao je on.Svedok je kazao da je u Bosnu stigao na početku rata, 1992. godine, kako bi se „ovde borio na strani Muslimana“. Tvrdio je da je razlog dolaska bila isporuka humanitarne pomoći muslimanskim izbeglicama iz Hrvatske i to što je video kroz kakve su sve strašne situacije ti ljudi prošli.Prema Avadovim rečima, jedinica El Mudžahid je formirana u leto 1993., na zahtev stranih boraca koji su iz islamskih zemalja došli da se bore u Bosni. On tvrdi da je dotični zahtev lično preveo sa arapskog na bosanski i odneo ga u komandu Trećeg korpusa Armije BiH.„Naredba o formiranju jedinice usledila je u junu ili julu 1993. Nisam siguran da li je stigla iz generalštaba ili iz komande Trećeg korpusa“, rekao je on.Tužilac Deril Mundis (Daryl Mundis) emitovao je video-snimak svečanosti osnivanja El Mudžahida. Traka je puštana više puta i na njoj se videlo kako komandant te jedinice, Abu Haris, izgovara: „Bosna i vojna komanda su potvrdili da je jedinica ’El Džihad’ regularna vojna jedinica.“Ajman Avad je objasnio da je El Džihad drugo ime za El Mudžahid. U optužnici se navodi da je Delić u avgustu 1993. naredio stvaranje te jedinice unutar Trećeg korpusa.Svedok je izjavio i da je osnivanje te jedinice bilo važno zbog toga što je „postojala grupa Bošnjaka koja je, zajedno sa strancima, napustila svoje jedinice kako bi se pridružila našoj, a nisu želeli da ih smatraju dezerterima. Takođe, i mi smo želeli da naša jedinica bude legitimna, umesto da je tretiraju kao paravojnu formaciju“.Avad je izjavio da je radio kao formacijski prevodilac, te da je u tom svojstvu prisustvovao „sastancima između komande Trećeg korpusa i komande jedinice, na kojima su izdavana naređenja“.Avad je u nastavku detaljno obrazložio vojne aktivnosti, kao i ulogu jedinice El Mudžahid.U optužnici se navodi da je u julu i septembru 1995. jedinica napala sela Krčevine i Vozuća u opštini Zavidovići. Tokom tih napada pojavio se veliki broj talaca, koji su odvedeni i smešteni u logor za zarobljenike Kamenica, gde su ih mučili i ubijali vojnici-mudžahedini.Delić se tereti da je bio upoznat s tim dešavanjima, ali da – iako je bio u prilici da ih zaustavi – to nije učinio.Tokom unakrsnog ispitivanja odbrane, svedok je priznao da su neki pripadnici jedinice – oni koji su počinili stravične zločine – nju napustili i pre kraja rata.Tokom većeg dela svedočenja Avad se smejao, pa bi se čak i našalio povodom izvesnih pitanja koja je smatrao nevažnim. Primećeno je i da je u pauzi saslušanja namignuo Deliću.A kada je zamoljen da nešto kaže i o kraju rata i raspuštanju svoje jedinice, Avad je briznuo u plač, usled čega je saslušanje na nekoliko minuta moralo da bude prekinuto.Nakon što je povratio pribranost, Avad je posvedočio da je njegovu jedinicu o kraju rata obavestio lično Alija Izetbegović, kao tadašnji predsednik Bosne, te da je tom sastanku prisustvovao i Delić.„Pripadnici jedinice El Mudžahid pukušali su da ubede predsednika Izetbegovića kako ne treba da potpiše mirovni sporazum, ali je on ipak nastavio da tvrdi kako je rat završen“, izjavio je Avad.Svedok se prisetio i oproštajne večere koja je organizovana u čast raspuštanja jedinice.„Rasim Delić je bio prisutan, i izrazio je zahvalnost pripadnicima jedinice za svu pomoć koju su pružili“, kazao je on.Svedok je svoj iskaz dao u Sarajevu umesto u Hagu, jer ne poseduje pasoš i ne bi mogao da se vrati u Bosnu ukoliko bi je napustio. Suđenje se 14. februara nastavlja u Hagu.Denis Džidić je izveštač IWPR-a iz Sarajeva.