Mladićev svedok kaže da civili nisu bili meta

Bivši oficir tvrdi da tokom opsade Sarajeva njegovi ljudi "nikada nisu otvarali vatru bez dobrog razloga".

Mladićev svedok kaže da civili nisu bili meta

Bivši oficir tvrdi da tokom opsade Sarajeva njegovi ljudi "nikada nisu otvarali vatru bez dobrog razloga".

Friday, 30 May, 2014

Nekadašnji pripadnik vojske bosansko-hercegovačkih Srba posvedočio je ove sedmice da je njegova jedinica na Sarajevo otvarala vatru samo defanzivno, te da su civilne žrtve predstavljale "kolateralnu štetu“.

Ovaj iskaz dao je bivši oficir Prve romanijske pešadijske brigade, Slavko Gengo, kao svedok odbrane na suđenju Ratku Mladiću, koji je u periodu od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosansko-hercegovačkih Srba.

Mladić se tereti za planiranje i nadziranje opsade, koja je trajala 44 meseca i u kojoj je bosansko-hercegovačka prestonica opustošena, pri čemu je poginulo skoro 12,000 ljudi. Njegova se vojska tereti za namerna snajperska i artiljerijska dejstva protiv civilnog stanovništva, a sa ciljem „širenja terora“.

Optužnica ima ukupno 11 tačaka i u njoj se navodi da je Mladić odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, kojima je "doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi".

Budući da je Gengo prethodno svedočio na suđenju predsedniku bosansko-hercegovačkih Srba, Radovanu Karadžiću, u sudnici je pročitan kratki sažetak njegovog iskaza, dok su mu Mladićevi advokati postavili svega nekoliko dodatnih pitanja.

Prema sažetku svedokovog iskaza, "jedini ratni cilj [vojske bosansko-hercegovačkih Srba] bila je zaštita vlastitog naroda [i] teritorije, što nije podrazumevalo nikakve ofanzivne napade na Armiju Bosne i Hercegovine [ABiH] u Sarajevu. Snage ABiH-a su pucale kako bi izazvale uzvratnu vatru [i] stacionirale su se u civilnim naseljima . . . Jedinice [bosansko-hercegovačkih Srba] su uzvraćale vatru isključivo na neprijateljske borbene položaje", kazao je Mladićev advokat Branko Lukić.

Uprkos suprotnim navodima, za vreme opsade "snabdevanje vodom nikada nije bilo namerno ukidano" od strane vojske bosansko-hercegovačkih Srba, rekao je Lukić.

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužilac Adam Veber (Adam Weber) upitao je svedoka koje je mere predostrožnosti preduzeo "kako bi se smanjile civilne žrtve prilikom pucnjave".

"Što se mene tiče, ja nisam imao o čemu da raspravljam sa suprotnom stranom. Ako je druga strana otvorila vatru na bilo koji od mojih položaja, trebalo je da ona obezbedi svoje mesto kako bi osigurala da uzvratna granata ne pogodi civile. Minobacač postavljen u školu ili naselje – to je bila legitimna meta. Suprotna strana je trebalo da se potrudi da izbegne gubitke. Sve što sam ja mogao da uradim, bilo je da dobro nanišanim", kazao je Gengo.

"Da li je tačno da niste preduzimali nikakve mere predostrožnosti? Da ste to naprosto prepustili suprotnoj strani? Je li to Vaš iskaz?", upitao je Veber.

"Šta je trebalo da učinim za suprotnu stranu? Nisam mogao da učinim ništa, zar ne? Nisam mogao da udaljim njihove vlastite civile od njihovog oružja", rekao je Gengo.

U tom trenutku, umešao se predsedavajući sudija Alfons Ori (Alphons Orie), koji je upitao da li je svedok vatru odobravao "isključivo" onda kada je bilo pucano na njegovu jedinicu, te da li je potom gađao samo mesto odakle je vatra dopirala. Gengo je to potvrdio.

"Dakle, ukoliko bi ta vatra dolazila sa područja koje su naseljavali civili, mera koju biste preduzeli sastojala se u tome da što je moguće preciznije gađate svoju metu – ali ukoliko bi na tom području bili pogođeni civili, smatrali ste da je za to odgovorna protivnička strana", rekao je sudija Ori svedoku.

"Da, Vaša visosti, pošto bi u tom slučaju oni bili kolateralna šteta, a ne ciljana meta", kazao je Gengo.

Tužilac je upitao da li je tačno da svedok "na muslimansko stanovništvo nastanjeno na područjima" koja je granatirao gleda kao na kolateralnu štetu.

"Ne, nije bilo namernog gađanja", rekao je Gengo.

Sudija Ori je ukazao na to kako "nenamerno" predstavlja definiciju kolateralne štete.

"Da li su potencijalne kolateralne žrtve predstavljale muslimansko stanovništvo koje je živelo u unutrašnjem prstenu [grada]? ", pitao je Veber.

"Postojali su srpski stanovnici, muslimanski stanovnici i ostali. Nisam imao načina da to saznam", kazao je Gengo.

"Mislite generalno na stanovništvo u unutrašnjem prstenu?", pitao je Veber.

"Da", odgovorio je svedok.

Tužilac je kasnije predočio jedan izveštaj sa terena, koji po njegovim rečima pokazuje da vojska bosansko-hercegovačkih Srba jeste otvarala vatru na Sarajevo, "i to ne da bi odgovorila na prethodnu vatru".

"Ne znam za taj izveštaj, ali ja mislim da nije bilo tako. Mi nikada nismo otvarali vatru bez dobrog razloga", kazao je Gengo.

Sudija Ori se ponovo umešao.

"Gađali ste ciljeve, a da pri tom niste odgovarali na prethodno otvorenu vatru?", upitao je.

"Samo ukoliko bismo pokušavali da poboljšamo svoju taktičku poziciju, da bi nam se neprijatelj sklonio što dalje od svih puteva", odgovorio je Gengo.

"Dakle, Vaš odgovor je ’da’ – pošto niste pucali da biste odgovorili na prethodnu vatru, već iz drugih razloga", konstatovao je sudija Ori.

Suđenje se nastavlja naredne sedmice.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.
 


Support our journalists