Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Mladić će u sudu biti neprekidno sniman

Predsedavajući sudija optužuje okrivljenog da je u više navrata na neadekvatan način komunicirao sa galerijom za publiku.
By Rachel Irwin
  • Ratko Mladic in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)
    Ratko Mladic in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 752, 17. avgust 2012.)

Ratni komandant vojske bosanskih Srba, Ratko Mladić, biće neprekidno sniman tokom svojih pojavljivanja u sudnici – rekao je sudija 15. avgusta, nakon što je okrivljenog optužio da je u više navrata „neprikladno“ komunicirao sa galerijom za publiku.

Još pre no što je suđenje Mladiću u maju 2012. počelo, predprocesni sudija Alfons Ori (Alphons Orie) više puta je izrazio zabrinutost i upozorio okrivljenog na nedoličan odnos prema onima koji prate suđenja.

A nakon početka sudskog procesa, sudije su nastavile da uočavaju ili su bile obaveštavane o tim „neprikladnim komunikacijama“ – kazao je sudija Ori, koji sada predsedava postupkom.

On je Mladića optužio i za to da se neprikladno poneo prema jednom svedoku nakon što su sudije napustile sudnicu. Sudija je rekao da je okrivljeni pribegavao i „drugim vidovima remetilačkog ponašanja“, ali to nije šire obrazložio.

U svetlu takvih incidenata, sudija Ori je – da bi suđenje bilo neprekidno praćeno – naložio da snimanje okrivljenih bude „produženo kako bi se u potpunosti zabeležilo prisustvo okrivljeniog u sudnici“.

Tokom majske uvodne reči tužilaštva, žrtve rata koje su se nalazile na galeriji tvrdile su da ih je Mladić pogledao i potom prešao prstom preko vlastitog vrata. (Vidi tekst „Opsada Sarajeva – glavna tema prvog dana suđenja Mladiću“.)

Mladić bi povremeno bio viđen kako komunicira s publikom – bilo da ju je pozdravljao, klimao joj glavom, osmehivao se, podizao palac ili prezirno odmahivao. Takođe, žrtve bosanskog rata bi u nekim situacijama vikale na okrivljenog.

Mladićev advokat Branko Lukić nije odgovorio na zahtev da se o nalogu sudije Orija izjasni, koji mu je upućen elektronskom poštom.

Tužioci tvrde da je Mladić, kao neko ko je od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosanskih Srba, odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, čime je „doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi“.

Tereti se i za planiranje i nadziranje opsade Sarajeva, koja je trajala 44 meseca, i u kojoj je poginulo skoro 12,000 ljudi; kao i za srebrenički masakr, koji je nad preko 7,000 bosansko-muslimanskih muškaraca i dečaka počinjen u julu 1995.

Mladić se izjasnio kao nevin po svim tačkama optužnice. Suđenje će biti nastavljeno 21. avgusta.

Rachel Irwin je viša izveštačica IWPR-a iz Haga.