Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Milosevicevim saradnicima data prava i privilegije

Dani 30-33
By IWPR ICTY
Pretresno vece kojim je predsedavao Sudija Ricard Mej je 16.04.2002. odobrilo zahtev
Slobodana Milosevica da se njegovim saradnicima dozvoli da pregledaju zasticene spise
da bi mu pomogli pri pripremi odbrane. Zasticeni materijali ukljucuju izjave svedoka i
druge dokumente kojima, prema odluci Veca, pristup imaju samo ucesnici sudjenja.
Pretresno vece je u svojoj odluci konstatovalo da Milosevic ne trazi, niti ne zeli, da mu
sud dodeli pravne zastupnike ili savetnike. Ipak, dvojica saradnika (Zdenko Tomanovic i
Dragoslav Ojdanic) su advokati. Kao takvi, oni su obavezni da se ponasaju u skladu sa
odredbama Kodeksa profesionalnog ponasanja advokata odbrane pred Medjunarodnim
sudom, i obavezuju ih sve postojece odredbe Veca, a narocito one koje se odnose na
zastitu svedoka.

Premda njegovi saradnici nemaju status pravnih zastupnika, Sud je garantovao
Milosevicu pravo na “potpunu i neometanu komunikacija” s njima, koja ce da bude
privilegovana (garantovana je privatnost razgovora i oni ne mogu da budu pozvani da
svedoce protiv njega, prim.prev.) Drugim recima, dvojica saradnika su dobili mnoge
privilegije i prava koja imaju advokati odbrane, a da se pri tome Milosevic nije odrekao
prava da koristi sudnicu kao govornicu sa koje se obraca javnosti. On ce i dalje da
unakrsno ispituje svakog svedoka odbrane i pri tome javnosti pretstavlja svoje vidjenje
dogadjaja. Pri tome ga jedino Sud ogranicava zahtevima da postavlja samo relevantna
pitanja, a ne da koristi unakrsno ispitivanje za komentarisanje, svadju i zlostavljanje
svedoka.

Garantovanje prava i privilegija Milosevicu u odnosu na njegove saradnike ce mozda da
smanji potrebu za ucescem prijatelja suda (amici curiae) koje je Sud ranije postavio da bi
osigurao optuzenom nepristrasno i pravedno sudjenje. Vodja tuzilaca Dzefri Najs je
najavio svoju nameru da podnese zahtev Vecu da se ogranici ucesce prijatelja suda tako
da njihovi komentari budu izuzetak, a ne redovna pojava, s obzirom na to da optuzeni u
punoj meri koristi svoje pravo na unakrsno ispitivanje, sto se nije ocekivalo kada su
prijatelji suda postavljeni. Najs je spomenuo da je bio zbunjen kada je prijatelj suda
Branislav Tapuskovic, u toku unakrsnog ispitivanja poznatog novinara Vetona Suroja,
ponavljao pitanja o njegovoj podrsci nezavisnosti Kosova, sto je Suroj spremno priznao.

Gospodin Najs je istakao da amici trose oko 5% ukupnog vremena na sudjenju,
Milosevicevo unakrsno ispitivanje oko 50%, a direktni dokazi tuzilastva samo oko 40%.
Rekao je i da tuzilastvo vise ne sme sebi da priusti velikodusnost sa vremenom, s
obzirom na to da je sud odredio tuziocima rok od jedne godine za iznosenje svih dokaza.
Pretresno vece nije donelo odluku o promeni uloge prijatelja suda, premda je jedan
sudija, Robinson, rekao da i dalje smatra njihovo ucesce korisnim, pogotovo u pravnim
pitanjima u kojima oni savetuju Vece.