Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

LUKIĆEV ADVOKAT NAPAO SUD ZBOG TVRDNJI O PODMIĆIVANJU

Branilac Milana Lukića kaže da je istraga tužilaštva povodom tvrdnji o podmićivanju ugrozila njegov slučaj.
By Simon Jennings
Branilac Milana Lukića – osumnjičenog za ratne zločine – osuo je ove sedmice paljbu po Haškom tribunalu, a sve zbog tvrdnji tužilaštva da je njegov tim pokušao da podmiti svedoka.„Odvojene instance poštovanog Tribunala delovale su usaglašeno sa ciljem da se mom klijentu uskrati pravo na pošteno suđenje i efikasnu pripremu za proces“, rekao je Džejson Alarid (Jason Alarid) pred sudom, tvrdeći da tužilac vodi „tajnu . . . kampanju sa ciljem klevetanja i blaćenja ugleda tima odbrane“.Po Alaridovim rečima, tajna istraga o uvredi suda počela je u avgustu ove godine, a ticala se navodnog pokušaja podmićivanja svedoka optužbe, Hamdije Vilića.Vilić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) svedočio u novembru, kada je sudijama rekao da su mu pravni zastupnici okrivljenog ponudili 100,000 evra ukoliko potpiše pripremljenu izjavu kojom bi Milanu Lukiću obezbedio alibi za dan kada je, prema optužnici, spaljivao Bošnjake.Tužilaštvo je navelo i da je Lukić 18. novembra sa zatvorskog telefona u Hagu možda zastrašivao porodicu jednog od svedoka optužbe. Sekretarijat je, na zahtev tužioca Dermota Gruma (Dermot Groom), Lukiću na dve sedmice uskratio pravo na komunikaciju iz pritvorske jedinice, što je, po rečima njegovih advokata, optuženika nagnalo da stupi u štrajk glađu.Međutim, Alarid je ove sedmice zatražio objavljivanje transkripata telefonskih razgovora koje je okrivljeni vodio iz haške ćelije, „kako bi svet mogao da vidi da Milan Lukić nije zastrašivao nijednog svedoka optužbe“.Po Alaridovim rečima, njegov klijent je samo pokušavao da utvrdi gde se nalazi jedan od svedoka odbrane.Lukiću se sudi zajedno s njegovim rođakom, Sredojem Lukićem, a optužen je za ratne zločine koje je navodno počinio u istočnobosanskom gradu Višegradu, u periodu od 1992. do 1994. Među optužbama je i ona po kojoj su dvojica rođaka odgovorna za spaljivanje oko 140 bošnjačkih civila u dva odvojena požara, juna 1992.Iako je Lukićev tim odbrane svoj dokazni postupak trebalo da započne ove sedmice, Alarid je pojasnio kako, imajući u vidu optužbe tužilaštva, njegov tim radi „pod senkom istrage za uvredu“, što ugrožava njihov dokazni postupak.Alarid je tvrdio i da su svedoci odbrane zastrašivani, te da su im nepoznata lica pretila telefonom, što je osujetilo njegova nastojanja da ih dovede u Hag.Kazao je i da su u sve to možda umešane i vlasti u Bosni i Srbiji.„U prilici smo da vam saopštimo [kako posedujemo informacije…] da bosanska tajna policija, kao i neki elementi iz Republike Srpske i Srbije, imaju nekakav interes u našem postupku“, rekao je Alarid.Alarid je naveo i kako je bosanskoj tajnoj policiji „u interesu da Milan Lukić bude osuđen“, te istakao da je tužilaštvo sve do sada sarađivalo sa njom.Da bi dokazao tu tvrdnju, ukazao je na tajne podneske koje je Kancelarija tužilaštva (KT) podnela u periodu od 13. do 29. avgusta.„Ne znamo šta je u njima, ali bi se oni morali ticati zajedničkih nastojanja KT-a i bosanske tajne policije“, kazao je on.On kaže i da su svedocima, sa kojima je bilo dogovoreno potpisivanje (pod zakletvom) iskaza u Lukićevu korist, kuće pretresane i da su oni potom prekinuli kontakt s timom odbrane.Alarid je priznao da nije upoznat sa svim detaljima, ali je rekao kako se čini „da je to bio početak plana da se odbrana ocrni“.Takođe je naveo da je KT bosanskim vlastima otkrila imena zaštićenih svedoka.„Ne možete reći da se teret tekućih istraga ne odražava na kredibilitet čitavog nastupa odbrane“, kazao je Alarid.„Pre no što nastavimo, moraju biti istražene te pravne implikacije.“Alarid je izrazio neslaganje sa načinom na koji je vođena istraga za uvredu suda, tvrdeći da je to uticalo na odbranu njegovog klijenta. Rekao je kako nije mogao blagovremeno da odgovori na izvesne navode, jer su mu neki detalji bili nedostupni. Kritikovao je i činjenicu da su iste sudije i tužioci radili i na istrazi o uvredi, i u glavnom procesu.„To što su veliki broj podnesaka i njihova veoma osetljiva priroda bili predočeni sudskom veću, koje ih je dugo čitalo a da odbrana nije mogla da ih vidi, niti da na njih odgvori i pobije ih, umnogome je naškodilo odbrani i tome kako nas vidi sudsko veće“, kazao je Alarid.„Mi smatramo da je taktika tužilaštva podrazumevala smišljeno neobaziranje na mogućnost uticaja na proces [odbrane].“Rekao je i da će sudije, uključujući predsednika Tribunala Patrika Robinsona (Patrick Robinson), možda morati da se povuku.„Mi ćemo ispitati . . . moguću diskvalifikaciju predsedavajućeg sudije ili sudskog veća zbog učestvovanja u internoj krivičnoj istrazi, kao i njene posledice po pravično suđenje“, rekao je Alarid sudu.Po njegovim rečima, potpredsednik Tribunala, sudija O-Gon-Kvon (O-Gon Kwon), već je doneo tajnu odluku po kojoj je istraga omela pripreme odbrane.„Naša je etička i profesionalna obaveza da otkrijemo istinu o tim optužbama i uvredama za kojima je tužilaštvo odlučilo da posegne kako bi oslabilo odbranu“, rekao je on.Branilac je pomenuo i brojne poverljive podneske, u kojima je tužilaštvo od suda tražilo da mu dostavi podatke o Lukićevom timu odbrane, uključujući i one koji se tiču Alaridovog saradnika, Dragana Ivetića.Zatražio je da preostali poverljivi podnesci tužilaštva budu obelodanjeni. Rekao je i kako pretpostavlja da se oni takođe tiču ometanja i zastrašivanja svedoka.Sutkinja Kristina Van Den Vajngart (Christine Van Den Wyngaert), koja je u odsustvu sudije Robinsona ove sedmice predsedavala postupkom, objasnila je da su istrage koje se tiču uvrede suda sada obustavljene. Takođe je rekla da one neće uticati na način na koji sudije vode slučaj.„Ono što želim da naglasim jeste to da je [tajni] postupak za uvredu okončan obustavljanjem [postupka tužilaštva koji se ticao uvrede] i da je sudsko veće jasno navelo kako nećemo izvlačiti nikakve neprijateljske zaključke iz toga“, rekla je ona Alaridu.Lukićeva odbrana trpi pritiske sudija da započne dokazni postupak, koji je – nakon što je odbrani jednom već dato i dodatno vreme za pripremu – bio zakazan za 3. decembar. Posle niza optužbi koje je ove sedmice izneo, Alarid je izneo i niz molbi za produženje vremena namenjenog izvođenju svedoka.„Sa velikom nelagodom, tugom i izvesnom strepnjom obaveštavam Veće da ni ove ni iduće sedmice neću dati nikakvu uvodnu reč, niti ću iznositi dokaze“, rekao je on, kriveći za to ono što je opisao kao nerealna očekivanja samog suda, kao i manjak sredstava koja za svrhe organizovanja dokaznog postupka odbrane dodeljuje sekretarijat.Iako tužilaštvo nije uputilo nikakav formalan usmeni odgovor na ono o čemu je prethodne sedmice govorio Alarid, prihvatilo je poziv sudija da odgovori pismeno. Od Alarida je takođe zatraženo da svoje zahteve podnese i u pisanoj formi, pri čemu je Grum tu priliku iskoristio za pobijanje svih navoda.„G. Alarid je izneo više desetina ozbiljnih optužbi“. Kazao je Grum „Pokazaću da su sve lažne.“„Odlučno negiram sve zahteve i pogrešna tumačenja.“Strane u sporu će se ponovo sastati iduće sedmice. Međutim, kao što je Alarid već nagovestio, čini se malo verovatnim da će odbrana do tada biti spremna za izvođenje svedoka.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.