LJUBIČIĆEV SLUČAJ PREPUŠTEN SARAJEVU

TU br. 448, 13. april 2006.

LJUBIČIĆEV SLUČAJ PREPUŠTEN SARAJEVU

TU br. 448, 13. april 2006.

Wednesday, 19 April, 2006
Ljubičić se dobrovoljno predao hrvatskim vlastima, nakon čega je 2001. prebačen u Hag. Tereti se za ratne zločine koji su navodno počinjeni tokom 1993., u napadima na gradove i sela u centralnoj Bosni.Tokom nekih od tih akcija, Ljubičić je – kako se navodi u optužnici – „licima koja su mu bila potčinjena izdavao naređenja da sve vojno sposobne bosanske Muslimane treba pobiti, civile proterati, a imovinu bosanskih Muslimana uništiti“.U optužnici se navodi i da je samo u jednom napadu – koji je izvršen na selo Ahmići – ubijeno preko stotinu bosanskih Muslimana, dok ih je mnogo više bilo pritvoreno i zlostavljano, a njihova imovina uništena.Izlaznom strategijom Haškog tribunala predviđeno je da optuženici za ratne zločine nižeg i srednjeg ranga budu prosleđeni lokalnom sudstvu na Balkanu, kako bi međunarodni sud u narednih nekoliko godina mogao da prestane sa radom.Povodom odluke o prepuštanju Ljubičićevog slučaja Bosni moguće je i pokretanje žalbenog postupka.
Support our journalists