Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

LJUBIČIĆEV SLUČAJ PREPUŠTEN SARAJEVU

TU br. 448, 13. april 2006.
By IWPR ICTY
Ljubičić se dobrovoljno predao hrvatskim vlastima, nakon čega je 2001. prebačen u Hag. Tereti se za ratne zločine koji su navodno počinjeni tokom 1993., u napadima na gradove i sela u centralnoj Bosni.Tokom nekih od tih akcija, Ljubičić je – kako se navodi u optužnici – „licima koja su mu bila potčinjena izdavao naređenja da sve vojno sposobne bosanske Muslimane treba pobiti, civile proterati, a imovinu bosanskih Muslimana uništiti“.U optužnici se navodi i da je samo u jednom napadu – koji je izvršen na selo Ahmići – ubijeno preko stotinu bosanskih Muslimana, dok ih je mnogo više bilo pritvoreno i zlostavljano, a njihova imovina uništena.Izlaznom strategijom Haškog tribunala predviđeno je da optuženici za ratne zločine nižeg i srednjeg ranga budu prosleđeni lokalnom sudstvu na Balkanu, kako bi međunarodni sud u narednih nekoliko godina mogao da prestane sa radom.Povodom odluke o prepuštanju Ljubičićevog slučaja Bosni moguće je i pokretanje žalbenog postupka.