Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

KOVAČEVIĆEVA ODBRANA TRAŽI POVLAČENJE OPTUŽNICE

TU br. 450, 28. april 2006.
By IWPR
Tribunal je Kovačevića, zbog narušenog duševnog zdravlja, ovog meseca već proglasio nesposobnim za suđenje.Kovačević se tereti za ubistva i svesno rušenje verskih objekata i istorijskih spomenika u Dubrovniku. U Hag je prebačen oktobra 2003., ali mu je naredne godine, zbog lečenja u Srbiji i Crnoj Gori, odobren privremeni boravak na slobodi.Kovačevićevi advokati su podneli prigovor na zahtev optužbe da se pitanje privremenog boravka na slobodi i „pravnog okvira za suđenje u Srbiji i Crnoj Gori“ raspravi u prisustvu predstavnika beogradskih vlasti.Reč je o saslušanju koje bi se održalo u skladu sa pravilom 11bis Tribunala, koje predviđa prepuštanje postupaka protiv optuženika nižeg i srednjeg ranga lokalnim sudovima.Optuženikovi advokati tvrde da bi „konačnu odluku“ o slučaju ipak trebalo da donese Tribunal, bez ikakvog mešanja Srbije i Crne Gore.Osvrćući se na optuženikove zdravstvene probleme, oni su naglasili da „sve dok ne bude doneta konačna odluka, [okrivljeni] neće moći da dobije adekvatnu negu”.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >