Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

KOMANDANT SUŠICE PREBAČEN U ITALIJANSKI ZATVOR

(TU br. 458, 23. jun 2006.)
By IWPR ICTY
Nikolić je u septembru 2003. priznao krivicu za progone, ubistva, seksualno nasilje i mučenje. Potvrđeno je da je, u vrijeme dok je komandovao Sušicom – u periodu od juna do potkraj septembra 1992. – on sam ubio devetoricu zatvorenika, uključujući jednog šezdesetogodišnjaka.U sklopu dogovora koji su postigli sa Nikolićem, tužioci su predložili da mu se izrekne kazna u trajanju od 15 godina, ali ga je prvostepeno vijeće osudilo na 23. Ta kazna mu je skraćena po okončanju žalbenog postupka, u februara 2005.