Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Karadžićev „preteći“ govor

Veštak tužilaštva kaže da je okrivljeni doprineo porastu tenzija uoči izbijanja rata.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 649, 14. jun 2010.)

Istoričar koji je svedočio na suđenju Radovanu Karadžiću izjavio je prošle sedmice da je optuženikov predratni govor o bošnjačkom (bosansko-muslimanskom) stanovništvu bio „preteći“ i da je podrazumevao stanovište nekoga „ko može da odredi Muslimanima koje su njihove opcije“.

Dr Robert Donja (Robert Donia) je kao svedok optužbe govorio o onome što je Karadžić rekao u jednom od presretnutih telefonskih razgovora vođenih nekoliko meseci uoči marta 1992., kada je Bosna proglasila nezavisnost od bivše Jugoslavije.

Karadžić se pozvao na taj presretnuti razgovor tokom unakrsnog ispitivanja, a u očiglednoj nameri da pokaže kako je nastojao da po svaku cenu izbegne rat. U to vreme, on je bio lider Srpske demokratske stranke (SDS) i oštro se protivio mogućnosti da Bosna postane nezavisna.

„To ja obaveštavam svog prijatelja o tome šta radimo u skupštini i kako pokušavamo da sprečimo rat, i kako će [Bošnjaci] loše proći ukoliko dođe do rata . . . [i] kako će nestati s lica zemlje ukoliko nastave sa time“, kazao je Karadžić Donji.

„Kako možete da citirate taj odlomak, tih nekoliko reči o miroljubivim namerama, a da ih ne stavite u kontekst onoga što ste opisali kao apokaliptičko uništenje muslimanskog naroda?“, odgovorio je Donja, koji je inače stručnjak za političku i socijalnu istoriju bivše Jugoslavije.

Karadžić je odgovorio sa „mi ćemo to kasnije usloviti“ i ukazao na onaj deo odlomka u kojem kaže: „Puštamo ih da rade šta hoće.“

„Da li se ja to zalažem za rat ili pokušavam da sprečim rat?“, upitao je on Donju.

„Vi tu govorite kao neko ko u potpunosti kontroliše situaciju“, odgovorio je Donja. „Vi kažete sagovorniku da ćete Muslimanima dozvoliti da učine nešto [konkretno], a ukoliko to ne učine, da će im se dogoditi neke stvari – neke stvari koje . . . gotovo da znače njihovo potpuno uništenje. Pitanje rata ili mira je nešto za šta tvrdite da je u Vašim rukama i da zavisi od njihovog ponašanja.“

Nakon što je Karadžić počeo da govori o tome, Donja je ponovio da je okrivljeni određivao koje su „prihvatljive opcije“ za Bošnjake.

„Ukoliko se Muslimani ne povinuju Vašim uslovima, uslediće rat koji će dovesti do njihovog uništenja“, kazao je Donja, koji je ono što je Karadžić izgovorio okarakterisao kao „preteće . . . užasne, drakonske, strašne stvari“.

„Posežući za tim pretećim rečima – kako ih Vi zovete – da li ih ja izgovaram radi rata ili radi mira?“, pitao je Karadžić.

„Upotreba takvog jezika je načelno doprinela porastu tenzija i dovela do toga da ljudi postanu skloniji tome da se pripremaju za rat“, odgovorio je Donja.

Karadžić je uzvratio kako bi „bez obzira na ono što bih ja prihvatio, nastao haos!“.

„Mislite li da sam mogao da kontrolišem dva miliona Srba koji bi se pobunili protiv pokušaja da ih se vrati u turska vremena?“, upitao je on.

„Da, ja verujem da ste Vi imali kontrolu nad SDS-on i širim krugom srpskih pristalica“, odgovorio je Donja. „Mislim da ste apsolutizovali srpski narod i pretpostavili da on ima jedinstvenu volju [i] jednu jedinu želju čiji ste Vi tumač.

„Vi se u osnovi odričete odgovornosti za te pretnje i prebacujete je na nekakav neizbežan odgovor srpskog naroda . . . [Vi] prizivate volju srpskog naroda za nešto za šta ste zapravo Vi odgovorni.“

Kao neko ko je u periodu od 1992. do 1996. bio predsednik bosanske Republike Srpske (RS), Karadžić je optužen za planiranje i nadziranje masakra koji je nad oko 8,000 Bošnjaka (bosanskih Muslimana) izvršen jula 1995. u Srebrenici, kao i za opsadu Sarajeva, koja je trajala 44 meseca i u kojoj je poginulo skoro 12,000 ljudi.

Optužnica ima ukupno 11 tačaka i u njoj se tvrdi da je Karadžić odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, koji su „doprineli ostvarivanju cilja – trajnog raseljavanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su polagali pravo bosanski Srbi“. Karadžić je jula 2008. uhapšen u Beogradu, nakon što je 13 godina proveo u bekstvu.

Tokom unakrsnog ispitivanja – koje je bilo nastavak prošlonedeljnog – Karadžić je u više navrata prekinuo Donjina izlaganja, pa je došlo i do nekoliko žustrih rasprava.

„Gospodine Donja, Vi u potpunosti upropaštavate sopstveni kredibilitet. Nije li tako?“, uzviknuo je u jednom trenutku Karadžić, nakon što je Donja izrazio sumnju u dokument koji je on predočio sudu.

„Ne, Vi radite dosta toga što sam ja i očekivao da ćete raditi“, uzvratio je Donja. „Moji odgovori prilagođeni su nekome ko koristi . . . pristrasne izvore za tvrdnje koje iznosi.“

Kasnije je Karadžić zamolio Donju da bude „objektivan i naučan“ u pripremi izveštaja za tužilaštvo.

„Zamoljen sam da pripremim objektivan izveštaj na zadatu temu unutar vremenskog okvira koji je tužilaštvo odredilo“, odgovorio je Donja, koji je prethodno već svedočio u velikom broju slučajeva.

„Mislite li onda da je ovo suđenje uopšte neophodno? Izgleda da ste Vi sačinili optužnicu i već utvrdili kaznu i presudu“, uzvratio je Karadžić

Sudija Hauard Morison (Howard Morrison) se umešao i rekao da je to „naprosto komentar“.

„Ukoliko se ne slažete sa onim što je [Donja] napisao, Vi to možete osporavati“, nastavio je sudija Morison. „Iznošenjem ovakvih komentara naprosto trošite vreme koje Vam je preostalo [za ispitivanje svedoka].“

Takođe, Karadžić je ove sedmice u nekoliko navrata bio ukoren zbog toga što se nije pridržavao tema koje su relevantne za optužnicu. U jednom je trenutku počeo da ispituje Donju o američkom građanskom ratu.

„Voleo bih da stalno pričam o američkom građanskom ratu, to je veoma zanimljivo . . . [ali] ne vidim direktnu paralelu [sa Bosnom] koja bi me navela da zaključim ono što je Vama očigledno“, kazao je Donja.

Suđenje se nastavlja iduće sedmice svedočenjem vojnog analitičara Ričarda Filipsa (Richard Philipps).

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.