Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Karadžić traži obavezujući poziv za odmetnutog bošnjačkog lidera

Fikret Abdić je rukovodio zasebnom bošnjačkom teritorijom koja se udružila sa Srbima protiv sarajevske vlade.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 775, 8. februar 2013.)

Ratni predsednik bosanskih Srba, Radovan Karadžić, zatražio je od sudija u Hagu da izdaju obavezujući nalog kojim bi se odmetnuti bošnjački lider, Fikret Abdić, prinudio da svedoči u sklopu dokaznog postupka odbrane.

Kada je početkom devedesetih godina izbio rat u Bosni, Fikret Abdić se odmetnuo od centralne vlade u Sarajevu. Kasnije je osnovao Autonomnu Pokrajinu Zapadna Bosna, koja je stupila u savez sa bosanskim Srbima.

Abdić je pritvarao i zlostavljao Bošnjake koji su bili lojalni vladi u Sarajevu. Jedan sud u Hrvatskoj ga je 2002. osudio za ratne zločine. Na slobodu je pušten 2012., nakon što je odslužio 10 od 15 godina, na koliko je bio osuđen.

Karadžić je zahtevao obavezujući poziv zbog toga što je Abdić do sada odbijao da se dobrovoljno pojavi kao svedok u sklopu njegovog dokaznog postupka odbrane.

Okrivljeni tvrdi da je Abdićevo svedočenje neophodno za njegov slučaj, jer će pokazati da su Karadžić i članovi njegovog rukovodstva „bili voljni da sarađuju sa Muslimanima i onim njihovim predstavnicima koji nisu težili stvaranju islamističke države u Evropi i bili su spremni da poštuju prava svih etničkih grupa“.

„[Abdićevo] svedočenje dodatno će opovrgnuti navode tužilaštva da su dr Karadžić i bosanski Srbi želeli rat kako bi mogli da proteraju Muslimane sa područja na kojima su Srbi bili većina“, saopštio je Karadžić u svom zahtevu od 6. februara.

On je zatražio da se Abdić pred sudom kao svedok pojavi 29. maja.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.