Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

KARADŽIĆ ĆE SPORITI SVE OSIM VREMENA

On je sudije upozorio i na to da će njegovo suđenje biti „mnogo duže nego bilo koje do sada“.
By IWPR ICTY
Tokom ovosedmične statusne konferencije, Radovan Karadžić je sudijama rekao kako jedino što u vezi sa dokaznim postupkom tužilaštva neće osporavati jeste to da li je u vreme navodnih događaja „napolju bilo sunčano ili kišovito“.Predsedavajući sudija Ian Bonomi (Iain Bonomy) zatražio je od Karadžića da razmisli o problemu „dokazanih činjenica“ – činjenica koje su ustanovljene na drugim suđenjima pred Tribunalom i koje stoga ne moraju biti dokazane na sudu.„Zar niste razmotrili koji elementi ne iziskuju osporavanje“, upitao je sudija Bonomi.„Za sada na umu imam samo vremenske prilike“, kazao je Karadžić.Njegov prkosan stav je bio vidljiv tokom čitave konferencije, koja je održana 2. aprila i koja je trajala preko dva sata.U jednom trenutku, on je sudije kritikovao jer su iz „NATO-zemalja“, protestvujući zbog toga što je prinuđen da ima posla sa toliko mnogo dokumenata koji su na „jezicima NATO-zemalja“.„Neka to bude kraj Vaše političke parade“, ukorio ga je sudija Bonomi, nakon što je od optuženog zatražio da se u svojim iskazima ograniči na relevantne teme.Karadžić je od 1992. do 1996. bio predsednik bosanske Republike Srpske (RS), a uhapšen je prošlog jula u Beogradu, nakon 13 godina provedenih u bekstvu.Tužioci nastoje da dokažu da je on politički stajao iza masakra koji je u julu 1995. počinjen nad skoro 8,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka u Srebrenici. Za genocid se tereti u još jednoj tački optužnice, koja se tiče zločina počinjenih u deset opština širom Bosne, u periodu od marta do decembra 1992. godine.Osim toga, Karadžić je optužen i za snajperski i artiljerijski napad na grad Sarajevo, u kojem je tokom 44 meseca opsade poginulo skoro 12,000 civila.Optužnica – koja ima ukupno 11 tačaka – govori o njegovoj odgovornosti za zločine progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog razmeštanja, koji su „doprineli da se ostvari cilj trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa teritorija koje navodno pripadaju bosanskim Srbima“.Kao i ranije, Karadžić se i ovoga puta požalio da mu Haški tribunal nije obezbedio dovoljno novca ili sredstava za samostalno vođenje odbrane. A upozorio je i na to da će njegovo suđenje biti „daleko veće nego bilo koje do sada“.„[Tužilaštvo] se žali da nema dovoljno [sredstava], [ali] zamislite kako je tek meni!“, uzviknuo je on. „Ne mogu svoj tim sastaviti od slabih igrača, i ne mogu prihvatiti da me zastupa iko drugi izuzev mene samog.“Sudija Bonomi je Karadžića podsetio da postoji i čitav sistem zastupanja u kojem je on odlučio da ne sudeluje.Dodao je i da je veće nameravalo da razmotri aranžman u kojem bi Karadžića zastupali advokati koji nisu angažovani u drugim procesima.„Vi ste to odbili“, kazao je sudija.Karadžić je insistirao na tome da će nastaviti da se brani samostalno, a sudiju Bonomija je obavestio o tome da on i njegovi savetnici planiraju da predaju novi podnesak u vezi sa sporazumom kojeg je navodno 1996. sklopio sa američkim diplomatom Ričardom Holbrukom (Richard Holbrooke).Karadžić je sudu rekao kako je nedavno pribavio i „uverljive“ dokaze kojima će potkrepiti svoje tvrdnje kako mu je Holbruk ponudio da, u zamenu za povlačenja sa javnih funkcija u RS-u, ne bude krivično gonjen. Holbruk je negirao te navode.Okrivljeni je u svom podnesku od 6. avgusta prošle godine pokušao da ospori nadležnost Tribunala, ali su sudije u decembru presudile da nagodba o imunitetu neće važiti za pojedince koji se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.Trenutno je u toku žalbeni postupak koji je zbog te odluke pokrenut.Sudija Bonomi je rekao da će – zato što Karadžić planira novi podnesak istim povodom –podnesak od 6. avgusta smatrati povučenim.Sudija je dodao i da neće određivati rok za predaju novog podneska sve dok ne bude doneta presuda o žalbi.Pred kraj konferencije, iziritirani Karadžić napao je tužilaštvo zbog „terorisanja“ njegove porodice i prijatelja.Tužilaštvo je, po njegovim rečima, „instruiralo vlasti“ u Bosni da, u potrazi za ključnim dokumentima, izvrše pretres kuća njegovih brojnih prijatelja i članova porodice.„Ovo je pokušaj da mi se otmu dokazi“, objavio je on. Potom je od sudija zatražio da „narede da se ti dokumenti zaštite“.Nakon što ga je mirno saslušao, sudija Bonomi je Karadžiću rekao da stvari o kojima govori „ne nagoveštavaju nezakonito ponašanje“.Sudija je Karadžiću sugerisao da, ukoliko želi da se rasprava na tu temu nastavi, preda zvanični podnesak sa „preciznom pritužbom“.„Sa zadovoljstvom ću predati [taj podnesak]“, odgovorio je Karadžić. „Tužilaštvo sprečava moju odbranu, uznemiravajući moju porodicu i odnoseći dokumenta!“Sudija Bonomi je konferenciju okončao napomenom da tužilaštvo sve izjave svedoka – osim onih koje su dali veštaci – treba da otkrije do 7. maja.Poslednji pred-procesni podnesak tužilaštva biće predat 18. maja, a dodatna izlaganja uslediće 25. maja.Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.