IZREČENA KAZNA ZA SILOVANJE U FOČI

Bosanskom Srbinu izrečena je teška zatvorska kazna za silovanja počinjena u ratu.

IZREČENA KAZNA ZA SILOVANJE U FOČI

Bosanskom Srbinu izrečena je teška zatvorska kazna za silovanja počinjena u ratu.

Saturday, 16 December, 2006
albeno veće bosanskog suda za ratne zločine osudilo je ove sedmice bosanskog Srbina Neđu Samardžića na zatvorsku kaznu u trajanju od 24 godine, zbog zločina koje je 1992. počinio u istočnobosanskom gradu Foči – uključujući silovanje, mučenje i seksualno porobljavanje bošnjačkih žena i devojaka.U aprilu ove godine, Samardžić je bio osuđen na 13 godina i četiri meseca, ali je ta presuda odlukom žalbenog veća od 13. decembra ukinuta.Samardžić je prvobitno osuđen za pomaganje i podsticanje progona, silovanje i mučenje Bošnjaka u Foči, ali je žalbeno veće potom naložilo da zbog proceduralnih pogreški suđenje bude ponovljeno.Novo suđenje održano je potkraj novembra i trajalo je samo devet dana. Žalbene su sudije saslušale snimljene izjave dvadesetak svedoka odbrane i pročitale transkripte šestoro svedoka optužbe.Ovosedmičnom presudom, Samardžić je proglašen krivim po devet od deset tačaka optužnice, uključujući progone bošnjačkog stanovništva, prisilno seksualno ropstvo, silovanje i ostale zločine protiv čovečnosti koji su počinjeni u Foči.„Okrivljeni je žrtve prisiljavao na seksualno ropstvo, silovao ih, te na druge načine nehumano postupao prema njima, svesno izazivajući njihovu patnju, nanoseći im teške telesne povrede i ugrožavajući im zdravlje“, kaže se u presudi koju je sud doneo ove sedmice.Zajedno sa još dvojicom srpskih vojnika iz Bosne, Samardžić je u jednoj kući kraj Foče nekoliko Bošnjakinja držao kao seksualno roblje, prisiljavajući ih na svakodnevne seksualne odnose sa srpskim vojnicima. Pri tom su dve ženske osobe bile maloletne.Udruženja žrtava iz Bosne tvrde da su relativno zadovoljna novom presudom, pogotovo ukoliko se ona uporedi sa ostalim kaznama koje su za zločin silovanja izrečene pred sudom za ratne zločine.U novembru je i Samardžićev bliski saradnik, Radovan Stanković, pred bosanskim sudom osuđen na 16 godina za serijsko silovanje, ali će se tužilaštvo žaliti i na tu presudu.Merdijana Sadović je voditeljica programa za Haški tribunal IWPR-a.
Support our journalists