TRI Issue 624 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 624

Velma Šarić
17 Nov 09
Na suđenju Petkoviću izneto je opravdanje za slanje vojnika u susednu zemlju.
Simon Jennings
17 Nov 09
Ipak, kazna koja je izrečena komandantu bosanskih Srba smanjena je sa 33 na 29 godina, nakon što su ga žalbene sudije oslobodile optužbi za neke artiljerijske incidente.
Rachel Irwin
13 Nov 09
Okrivljeni kaže da zastupnik ne raspolaže dovoljnom količinom vremena da bi se pripremio za slučaj koji je toliko važan i kompleksan.
Julia Hawes
13 Nov 09
Svedok odbrane kaže da je postojala konfuzija oko konkretnih odgovornosti i ovlašćenja.