TRI Issue 620 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 620

Julia Hawes
21 Oct 09
Odbrana tvrdi kako nije postojala politika useljavanja Hrvata u napuštene srpske kuće.
Velma Šarić
20 Oct 09
Nekadašnji oficir bosanskih Srba proglašen je krivim za učešće u srebreničkom masakru.
Merdijana Sadović
16 Oct 09
Žalbene su sudije odbacile njegov zahtev da mu suđenje bude odloženo za još deset meseci.
Goran Jungvirth
16 Oct 09
Pred sudom je rečeno da je osumnjičeni vojnicima govorio o pravilima rata.