TRI Issue 606 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 606

Andrew W
27 Jun 09
Svedok opisuje kako su uspaničeni Srbi pobegli iz Benkovca čim je otpočela hrvatska ofanziva.
Simon Jennings
20 Jun 09
Oni kažu kako je Karadžiću imunitet mogao biti garantovan samo rezolucijom Saveta bezbednosti.
Simon Jennings
20 Jun 09
Tužioci tvrde da je Hartmanova svesno odlučila da objavi poverljive podatke o sudijskim odlukama.
Velma Šarić
20 Jun 09
Predsednik Tribunala je na konferenciji u Sarajevu rekao da odgovornost za procesuiranje ratnih zločina sada leži na nacionalnim sudovima iz regiona.
Velma Šarić
20 Jun 09
On kaže da su jugoslovenske vlasti „bile obaveštene o masovnim ubistvima i zločinima nad civilima“ u Bosni, te da su u njima aktivno sudelovale.
Simon Jennings
20 Jun 09
Medicinski zvaničnik je okrivljenom dozvolio učešće u procesu.