TRI Issue 568 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 568

Simon Jennings
19 Sep 08
Posmatrači se pitaju zbog čega još uvek nije podneta izmenjena optužnica.
Merdijana Sadović
15 Sep 08
Svedoku koji se nije odazvao na sudske pozive dosuđena je kazna od četiri meseca zatvora.
Simon Jennings
12 Sep 08
Haške sudije su izašle u susret zahtevu Hartmanove za odlaganjem postupka.
Goran Jungvirth
12 Sep 08
Zaštićena svedokinja opisala je ono što je prethodilo masovnom pogubljenju u istočnobosanskom gradu.
Aleksandar Roknić
12 Sep 08
Organizatori se nadaju da će ovaj događaj ohrabriti stvaranje regionalne komisije za utvrđivanje istine o ratnim zločinima počinjenim u regionu.