TRI Issue 554 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 554

Aleksandar Roknić
18 Jun 08
Piše: Aleksandar Roknić iz Beograda (TU br. 554, 12. jun 2008.)
Simon Jennings
18 Jun 08
Bivši političar tvrdi da je rukovodstvo bosanskih Srba nastojalo ostvariti svoje ciljeve pregovaranjem, a ne vojnim akcijama.
Zana Kovacevic
18 Jun 08
Beskrupulozne osobe ubiru prihod tako što porodicama žrtava otkrivaju gde se nalaze masovne grobnice.
Denis Dzidic
6 Jun 08
Svedok je pred sudijama govorio o napadu koji su na jedno bosansko selo 1992. izvršile srpske paravojne formacije.
Goran Jungvirth
6 Jun 08
Veterani su ogorčeni, ali zagrebački analitičari hvale način na koji je hrvatski sud procesuirao prvi slučaj koji mu je prepustio Haški tribunal.