TRI Issue 525 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 525

Merdijana Sadović
10 Nov 07
Zajedno sa Ratkom Mladićem i ostalima, okrivljeni je navodno sudelovao u zaveri čiji je cilj bio da se, nakon pada Srebrenice, ubiju vojno sposobni Bošnjaci.
Marija Radovanovic
10 Nov 07
Srbi i Albanci su svoje domove napuštali zbog napada NATO-a, rekao je pred sudom Vladimir Lazarević.
Goran Jungvirth
10 Nov 07
Britanski general tvrdi da je vojno rukovodstvo bosanskih Hrvata slalo signale da je maltretiranje Bošnjaka dopustivo.
Sonia Nezamzadeh
10 Nov 07
Nakon gotovo jednogodišnjeg odlaganja, okrivljeni je i na novom početku suđenja bio vrlo samouveren.
Goran Jungvirth
10 Nov 07
Hrvatski političari i novinari osudili su taj potez, tvrdeći da se njime ugrožava sloboda štampe.