TRI Issue 515 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 515

IWPR
26 Sep 07
Izveštaje IWPR-a, posvećene međunarodnom pravu i pitanjima ratnih zločina na Balkanu, akademski stručnjaci i aktivisti koji se bave zaštitom ljudskih prava smatraju značajnim izvorom podataka.
IWPR
7 Sep 07
Predstavnici IWPR-a sudeluju na međunarodnim konferencijama o pravnim pitanjima.
Merdijana Sadović
1 Sep 07
Svedok je rekao da je bio prinuđen da učestvuje u operaciji ukopa srebreničkih žrtava, pošto nije imao izbora.
IWPR
1 Sep 07
Piše: Merdijana Sadović iz Sarajeva (TU br. 515, 31. avgust 2007.)
Goran Jungvirth
1 Sep 07
Dok general Ante Gotovina čeka početak suđenja za ratne zločine u Hagu, hrvatski ga političari koriste za prikupljanje poena uoči parlamentarnih izbora.