TRI Issue 446 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 446

Janet Anderson
3 Apr 06
U postupku koji se pred Tribunalom vodi zbog etničkog čišćenja Kosova, obrana je nezadovoljna sudačkim zalaganjem da suđenje počne u srpnju/julu.
Nidzara Ahmetasevic
31 Mar 06
Greške u zakonu koji omogućava prijenos slučajeva i dokaza s Tribunala u Hagu na Sud BiH, mogle bi koštati Sud BiH milijune maraka i ugroziti procese.
Goran Jungvirth
31 Mar 06
Vremenska ograničenja UN-a izazivaju zabrinutost u pogledu pravednosti suđenja.
Janet Anderson
31 Mar 06
Nakon što se Milan Lukić izjasnio kao nevin i po izmijenjenim navodima optužnice, suci su saopćile kako još uvijek postoje poteškoće pri imenovanju branioca predvodniku bosanskih paravojnih formacija.
Helen Warrell
31 Mar 06
Novi mučni dokazi o srpskim napadima na hrvatska sela.
IWPR
31 Mar 06
TU Br 446, 31-mar-06