TRI Issue 433 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRI Issue 433

IWPR
19 Dec 05
Michael Farquhar
9 Dec 05
Sud je odbacio zahtjev sluzbenog optuzenikovog zastupnika da se nekolicinu politickih lidera prisili na svjedocenje o kosovskom sukobu.
Helen Warrell
9 Dec 05
Gotovinu se tereti za zlocine koje je hrvatska vojska pocinila prilikom zauzimanja teritorije koja se prethodno nalazila pod kontrolom pobunjenih Srba.
Janet Anderson
9 Dec 05
Od Beograda se zahtjeva da slijedi hrvatski primjer i izruci bjegunce, ili makar osigura podatke na osnovu kojih ce oni biti uhapseni.
Adrienne N
9 Dec 05
Suci tvrde da je okrivljeni pocinio niz stravicnih zlocina i da osuda stoga mora biti nedvosmislena.
Janet Anderson
9 Dec 05
Pred zalbenim vijecem je elaborirana ocjena da je osudjeniku izrecena prestroga zatvorska kazna.