BCR Issue 500 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

BCR Issue 500

Veran Matic
21 Feb 05
Sve manji interes medjunarodne zajednice za Balkan mogao bi ugroziti razvoj demokratije i medija u regionu.
Vladimir Sudar
21 Feb 05
Drustvena i ekonomska nestabilnost navodi mnoge gradjane na Balkanu da se s nostalgijom prisecaju Titovog doba.
IWPR
21 Feb 05
Istrazivanja BCR-a, koja su sazeto predstavljena u nastavku, dovela su do brojnih debata o nekima od najtezih problema u regionu (BCR Br 500, 28-maj-04)
IWPR
21 Feb 05
Tokom pet godina burnih promena Izvestaj o balkanskoj krizi u izdanju Instituta za izvestavanje o ratu i miru doprinosio je izgradnji standarda dobre novinarske prakse, ali izazovima jos nije kraj.