Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

HRVATSKE TRUPE NAVODNO GRANATIRALE CIVILE

Svedokinja kaže da su tela nekih srpskih žrtava bila „neprepoznatljiva“.
By Goran Jungvirth
Pred zagrebačkim je sudom ove sedmice jedna Srpkinja ispričala kako su hrvatski vojnici granatirali kolonu civila u bekstvu, te kako je ona slučajno preživela, dok njena komšinica nije.Ispričala je i kako je nakon napada dva dana provela skrivajući se u šumi, dok su iz pravca njenog sela dopirali krici i žestoka pucnjava.Reč je o svedočenju na suđenju za ratne zločine generalima Mirku Norcu i Rahimu Ademiju, koji se terete za komandovanje operacijom „Medački džep“, izvedenom 1993. godine protiv pobunjenih Srba.Pomenuta žena je, pod pseudonimom Svedokinja 12, svoj iskaz dala na zatvorenom zasedanju, posredstvom video-linka. Kazala je i kako je videla jedino telo svoje komšinice, Milke Bjelović, ali da su njeni rođaci videli mnoga druga.„Moje sestre i suprug otišli su u Korenicu kada su tela stigla. Rekli su mi da su hrvatski vojnici zarobili 12 civila koji su posle bili tako izmasakrirani da nisu mogli da ih prepoznaju“ – izjavila je ona prema transkriptu svedočenja, koji je pročitao sudija Marin Mrčela.U optužnici se navodi da je u operaciji – čiji je cilj bilo ponovno uspostavljanje kontrole nad delom Hrvatske koji su 1991. zauzeli pobunjeni Srbi – ubijeno najmanje 29 srpskih civila, dok ih je više desetina ranjeno.Mnoge žrtve su bile žene i starci, pri čemu Svedokinja 12 tvrdi da u njenom selu nije ni bilo srpskih vojnika.„Neki civili imali su lovačke puške, a ostali . . . pa, ne znam koje su one imali“, navedene su njene reči.Prethodno je ove sedmice svedočio i Džozef Holand (Joseph Holland) – oficir Ujedinjenih nacija čije su istrage ratnih zločina počinjenih 1993. u Hrvatskoj poslužile kao podsticaj za osnivanje Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).Nakon što su hrvatske formacije zauzele Medački džep, u kojem se prethodne dve godine nalazila srpska artiljerija, usledio je žestoki međunarodni pritisak da se povuku. Naposletku su se Hrvati saglasili da kontrolu nad tim područjem prepuste UN-u.Holand je rekao da je tokom istrage video sedamdesetak tela iz Medačkog džepa, ali da ne raspolaže sa dovoljno dokaza o tome da su ubijeni sistematski.„Otuda ne mogu da zaključim ni da li je postojala komandna odgovornost nad onima koji su to počinili“, kazao je.Međutim, rekao je i da su hrvatske jedinice namerno srušile 164 zgrade. Eksplozivi su, po njegovim rečima, bili postavljeni unutar njih, a to „nije moguće [učiniti] tokom vojnih operacija”.“Životinje su odvedene ili ubijene, a bunari su zagađeni naftom ili životinjskim telima. Grafiti sa nekolicine kuća sadrže nazive nekih formacija i odnose se na etničko čišćenje“, rekao je Holand, koji je predočio i 107 fotografija ubijanja i rušenja.Pre ovog svedočenja, u sudu je pročitana i izjava Tomasa Džejmsa Kalvina (Thomas James Calvin), koji je komandovao kanadskim bataljonom vojnog sastava UN-a.On je rekao kako su hrvatski vojnici oklevali da se povuku, pošto su želeli da nastave sa uništavanjem srpske imovine. Generala Ademija je, kao privremenog komandanta, optužio da je bio upoznat sa tim etničkim čišćenjem, jer „razaranja tih razmera ne bi mogli da izvedu sami vojnici, za to mora postojati organizovana logistička podrška“.Preostalih četvoro svedoka su svoje iskaze dali iza zatvorenih vrata, posredstvom video-linka iz Beograda. U pitanju su bili Đuro Dimitrović, Milka Radaković, Božidar Matić i Svedok 33.Poslednji je, zapravo, svedočio iz Kanade, a sudija Mrčela je rekao da će njegova izjava biti javno pročitana i uvedena u zapisnik.Suđenje će biti nastavljeno 27. marta.Goran Jungvirth je obučeni novinar IWPR-a iz Zagreba.