Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

HOLANDSKI SUD ODLUČIO DA UN UŽIVA APSOLUTNI IMUNITET

Odlučeno je da sud nije nadležan za vođenje parnice koju su protiv ove međunarodne organizacije pokrenuli oni koji su preživeli srebrenički masakr počinjen 1995.
By Simon Jennings
Sudije Okružnog suda u Hagu potvrdile su ove sedmice apsolutni imunitet Ujedinjenih nacija u parnici koju su protiv te organizacije pokrenuli rođaci žrtava masovnih pogubljenja izvršenih tokom bosanskog rata.„Sud se proglašava nenadležnim za vođenje postupka protiv Ujedinjenih nacija“, stoji u presudi koju je sudija Hans Holcijus (Hans Holthuis) pročitao 10. jula.„U praksi međunarodnog prava, apsolutni imunitet UN-a predstavlja normu koja se poštuje.“Organizacija Majke Srebrenice, koja zastupa preko 6,000 rođaka žrtava, pokrenula je parnicu protiv UN-a i holandske vlade zbog toga što holandske trupe nisu delovale u okviru mandata UN-a i sprečile genocid u Srebrenici.Presuda je izrečena u sedmici u kojoj se obeležava trinaesta godišnjica srebreničke tragedije. Taj grad su 11. jula 1995. zauzele jedinice bosanskih Srba, nakon čega je oko 8,000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dečaka kamionima odvezeno na egzekuciju.Područje Srebrenice je bilo proglašeno za „bezbednu zonu“ UN-a, čime je tamošnjem stanovništvu – kao i hiljadama onih koji su iz okolnih sela tragali za utočištem – bila zagarantovana zaštita.Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodni sud pravde (MSP) su već presudili da je najveće masovno pogubljenje koje se na evropskom tlu odigralo nakon Drugog Svetskog rata zapravo bilo genocid.Ovosedmičnom je presudom Okružni sud prihvatio argument holandske vlade, po kojem UN uživa imunitet. Prema Osnivačkoj povelji UN-a – Konvenciji o povlasticama i imunitetu iz 1946. – ta organizacija uživa pravni imunitet „radi ostvarivanja svojih ciljeva“.Međutim, advokati koji zastupaju Majke Srebrenice tvrde da genocid izlazi izvan okvira tih „ciljeva“, te da se pozivanjem na imunitet UN odriče sopstvenih međunarodnih obaveza. Sud je, pak, te tvrdnje odbacio.Uprkos presudi, advokat Aksel Hagedorn (Axel Hagedorn) ostaje optimista kada je u pitanju ishod ovog slučaja, a novinarima je najavio da će se žaliti, te da će, ukoliko to bude neophodno, ići i pred Evropski sud za ljudska prava.„Prilično smo ubeđeni u to da ćemo, ukoliko odemo pred Evropski sud za ljudska prava, dobiti spor“, rekao je on nakon zasedanja."[Rođaci žrtava] smatraju da je neprihvatljivo to što je UN jedina organizacija na svetu koja nije kontrolisana i koja ima apsolutnu moć, usled čega se nalazi iznad zakona“, navodi se u saopštenju Hagedornovog pravnog tima.Hagedorn je rekao i da sama presuda ne predstavlja iznenađenje, jer niko do sada nije ni imao uspeha pri tuženju UN-a.„Kada smo krenuli sa ovim slučajem, znali smo da ga nećemo okončati u prvom stepenu. Znali smo da ćemo morati da se trudimo više godina. Oduvek smo mislili da ćemo morati da odemo pred Evropski sud za ljudska prava“, kazao je on.„Nikada se nismo nadali da u prvom stepenu pred okružnim sudom u Holandiji možete ostvariti nešto što je u pravnom smislu istinska novost. To nije nešto što možete da očekujete.“Ali presuda, po njegovim rečima, doista ima i neke zabrinjavajuće implikacije koje se tiču delovanja UN-a.„[Sudije] su rekle da je Konvencija o genocidu manje važna od potpunog imuniteta Ujedinjenih nacija“, rekao je Hagedorn. „To je veoma opasno, pošto znači da vojnici Ujedinjenih nacija mogu da rade šta hoće, a da ih nikada ne možete tužiti. Iz toga proizilazi da žrtve, rođaci i majke Srebrenice nemaju nikakva prava.“Majke Srebrenice će nastaviti sa parnicom protiv Holandije koja se odnosi na isti propust načinjen u Srebrenici – jer je upravo Holandski bataljon ona jedinica UN-a koja je optužena zbog toga što je dopustila da to područje zauzmu snage bosanskih Srba.Presuda koja se tiče odgovornosti holandske države očekuje se 24. septembra. Po Hagedornovim rečima, ovonedeljna presuda bi se mogla odraziti i na ishod tog dela parnice.„Ono što je prilično verovatno, to je da će [holandska] država sve vreme tvrditi: ’Pa, mi nismo učinili ništa loše, imali smo mandat UN-a i morate se obratiti UN-u’ – a to ne možete učiniti, jer oni poseduju imunitet. Biće to onda logička rasprava“, izjavio je Hagedorn za IWPR.Ovosedmična presuda je objavljena u trenutku kada su se hiljade ožalošćenih zaputili ka Srebrenici kako bi na trinaestu godišnjicu genocida odali poštu žrtvama. U sklopu komemorativne svečanosti, preko 300 žrtava će napokon biti pokopano u Potočarima, čime će se ukupan broj onih koji su tamo sahranjeni povećati na 3,215.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.