Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Haradinaju skraćena optužnica

Optužbe protiv bivšeg kosovskog premijera i dvojice saoptuženika biće redukovane kako bi se pojednostavilo suđenje koje se delimično ponavlja.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 662, 24. septembar 2010.)

Delimično obnovljeno suđenje bivšem premijeru Kosova, Ramušu Haradinaju (Ramush Haradinaj), odvijaće se prema skraćenoj optužnici – odlučio je ove sedmice sudija na saslušanju koje je održano u haškom tribunalu.

Krajem jula ove godine, žalbene su sudije odlučile da postupak protiv Haradinaja – i njegove dvojice saoptuženika, Lahija Brahimaja i Idriza Baljaja (Idriz Balaj) – treba da bude delimično obnovljen po šest tačaka, koje se tiču ubijanja, okrutnog postupanja i mučenja. Reč je o zločinima koji su potkraj devedesetih godina navodno počinjeni nad srpskim civilima i albanskim „kolaboracionistima“ tokom sukoba na Kosovu.

Dosadašnja optužnica sadrži 37 tačaka koje se odnose na ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ali su se strane u sporu ove sedmice saglasile oko toga da ona bude redukovana radi usredsređivanja isključivo na one tačke kojih se tiče delimično obnovljeno suđenje. Tužilaštvo će skraćenu optužnicu podneti do kraja oktobra.

Tema ovosedmičnog saslušanja bio je način na koji će se odvijati delimično obnovljeno suđenje, pošto se radi o prvom slučaju u istoriji Haškog tribunala u kojem su žalbene sudije odlučile da do njega dođe.

Kao bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Haradinaj je 2008. oslobođen po svih 37 tačaka optužnice koja je bila podignuta protiv njega. Jedan od njegovih saoptuženika, Idriz Baljaj (Idriz Balaj), takođe je oslobođen, dok je treći optuženik, Lahi Brahimaj – zbog okrutnog postupanja i mučenja – osuđen na šest godina zatvora.

Međutim, tužilaštvo se žalilo na oslobađajuće presude, tvrdeći da je zastrašivanje svedoka „ugrozilo“ suđenje. Tužioci su naveli i da iz istog razloga nisu u stanju da obezbede iskaze dvaju ključnih svedoka, od kojih je jedan – Šefćet Kabaši (Shefqet Kabashi) – optužen za uvredu suda, pri čemu taj postupak tek treba da počne.

Žalbene su sudije potom odlučile da svoj trojici optuženika treba ponovo suditi, ali samo po šest tačaka – za ubistvo, okrutno postupanje i torturu. One su konstatovale da je sudsko veće „propustilo da uvaži ozbiljnost pretnje koju zastrašivanje svedoka predstavlja po celinu procesa“, te da je preterano naglasilo „potrebu da tužilaštvo ne dobije više vremena nego što mu je bilo dodeljeno za izvođenje dokaza . . . ne vodeći računa o mogućnosti da se obezbedi potencijalno važno svedočenje“.

Na ovosedmičnom saslušanju se mnogo diskutovalo o tome oko kojih bi činjenica i tema tužilaštvo i odbrana mogli da se saglase pre početka delimično obnovljenog procesa, kako bi taj proces bio što kraći i jednostavniji.

Međutim, sva tri tima odbrane su insistirala na tome da jezgro ponovnog suđenja treba da budu iskazi dvojice svedoka – Kabašija i još jednog, čiji se identitet drži u tajnosti – koji su odbili da svedoče na prvom suđenju. Ostaje da se vidi da li će ovoga puta pristati da to učine.

„U središtu pažnje bi trebalo da budu dva . . . svedoka“, rekao je jedan od Haradinajevih advokata, Rodni Dikson (Rodney Dixon). Dodao je i da nije neophodno pozivati druge svedoke, koji su već svedočili o pojedinim optužbama i čije iskaze treba preuzeti u postojećem obliku.

Sa time se saglasio i Baljajev zastupnik Gregori Gaj-Smit (Gregory Guy-Smith). „Ovaj slučaj se sada zaista svodi na Kabašija i onoga koji nije imenovan“, kazao je on.

Tužilaštvo bi sudijama do 21. oktobra trebalo da uputi novi zahtev u vezi sa statusom dvojice svedoka. Predsedavajući sudija Bokone Džastis Moloto (Bokone Justice Moloto) traži i da tužilaštvo do kraja novembra preda pred-procesni podnesak, kao i spisak svedoka i dokaza.

Timovi odbrane bi svoje pred-procesne podneske trebalo da podnesu do polovine decembra. A naredna statusna konferencija je zakazana za 26. oktobar.

Na pitanje sudije koje se ticalo zdravstvenog stanja i tretmana trojice okrivljenih u sudu Ujedinjenih nacija, svaki od njih je potvrdio da je sve u redu.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.