HARADINAJEVE SUDIJE INTERVENIRALE U POSLJEDNJI ČAS

Sudije su – svega pet sati uoči emitovanja – odobrile kontroverzni televizijski intervju sa optuženim bivšim kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem.

HARADINAJEVE SUDIJE INTERVENIRALE U POSLJEDNJI ČAS

Sudije su – svega pet sati uoči emitovanja – odobrile kontroverzni televizijski intervju sa optuženim bivšim kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem.

Saturday, 4 November, 2006
Sudija Karmel Agijus (Carmel Agius) ukinuo je 27. oktobra žestoko osporavanu zabranu Haradinajevog intervjua, nakon nedjelju dana pravnog natezanja između tužilaca, odbrane i Privremene misije UN-a na Kosovu (UNMIK).Tako je Ramušu Haradinaju (Ramush Haradinaj) odobreno da se te večeri pojavi u intervjuu uživo, koji je bio emitovan širom Kosova.Haradinaj je na privremenoj slobodi i trenutno – do početka suđenja u Hagu – boravi na Kosovu. Odredbama koje reguliraju taj boravak dozvoljeno mu je da za to vrijeme učestvuje i u „javnim političkim aktivnostima“.Odluka o Haradinajevom pojavljivanju u intervjuima u nadležnosti je UNMIK-a, koji Kosovom upravlja od 1999. Ova misija je 17. oktobra odobrila intervju za TV 21, koji je naredne večeri trebao biti emitovan u udarnom terminu.Presudan je bio tajming, pošto se sve to dešavalo neposredno uoči referenduma u Srbiji, na kojem se glasalo i o statusu Kosova.Međutim, tu su se umiješale sudije, koje su navedeno odobrenje poništile nakon što su tužioci naveli da bi intervju mogao zastrašiti svjedoke koji bi trebali svjedočiti protiv Haradinaja i ponovo ga dovesti „u poziciju sličnu nekadašnjem položaju političkog lidera na Kosovu“.Tužioci su ukazali i na moć televizije, tvrdeći da ona „prodire u svačiju dnevnu sobu“, dodavši da bi, ukoliko intervju bude dozvoljen, svako znao „da on govori uz odobrenje i pristanak UNMIK-a i međunarodne zajednice“.Haradinajev advokat Majkl O’Rajli (Michael O'Reilly) izjavio je za IWPR da je sam intervju postao „veliko pitanje na Kosovu zbog intervencije [glavne haške tužiteljice] Karle del Ponte (Carla Del Ponte)“. Rekao je i da postoje razne lažne glasine, „na primjer da je on već snimljen i da sadrži nešto eksplozivno“.U svom podnesku sudu od 25. oktobra, Haradinaj je naveo da je UNMIK u potpunosti ispoštovao sporazum s Tribunalom i da „nema naznaka da su svjedoci ugroženi“ odobrenim političkim aktivnostima, “niti da će ih biti zbog intervjua“.Sudsko vijeće je ponovilo svoj stav da je UNMIK u najboljoj poziciji da odmjeri šta najefikasnije doprinosi unapređenju mira i pomirenja na Kosovu, te reklo da smatra kako „nema potrebe da se dalje miješa u ovu stvar“.Međutim, sudija Agijus je rekao da je objašnjenje koje je UNMIK-a dao u svojoj odluci da Haradinaju odobri pojavljivanje na televiziji u ovom slučaju „isuviše oskudno“. Sudija je napomenuo i da bi prilikom budućih odobravanja javnih pojavljivanja UNMIK sudu trebao ponuditi „podrobno objašnjenje“.O’Rajli je za IWPR rekao da je takva odluka sudskog vijeća bila krajnje neočekivana.„Mislili smo da će im trebati barem nedjelju dana za odlučivanje, jer su podnesci obiju strana bili veoma opširni, i veoma smo prijatno iznenađeni da je odluka koja je uslijedila bila tako brza i rezolutna“, rekao je on.„Interesovanje je bilo ogromno, i gospodin Haradinaj je smatrao da je najbolje da se to uradi odmah – s čim se saglasila i TV 21.“Katy Glassborow izvještava za IWPR iz Haga.
Serbia, Kosovo
Support our journalists