Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Haradinajeva odbrana negira iskaz svedoka

Advokat koji zastupa okrivljenog osporava svedočenje o odnosima između međusobno suprotstavljenih snaga kosovskih Albanaca.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 711, 30. septembar 2011.)

Branioci bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja (Ramush Haradinaj) osporavali su ove sedmice iskaz zaštićenog svedoka koji se ticao okrivljenikovog ponašanja prema rivalskoj vojsci tokom sukoba koji su se na Kosovu odigrali potkraj devedesetih godina.

Kao bivšem komandantu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Haradinaju se pred Haškim tribunalom – nakon što je 2008. godine bio oslobođen po svih 37 tačaka optužnice – ponovo sudi po šest tačaka za ubijanje, mučenje i okrutno postupanje.

Sve važeće optužbe tiču se logora OVK-a u Jablanici, u kojem su, po rečima tužilaca, bili tučeni, mučeni i pritvarani oni koji su, nezavisno od svoje nacionalnosti, bili smatrani srpskim kolaboracionistima.

U optužnici se navodi i da je Haradinaj sudelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu tako što je „proterao sve formacije koje su u odnosu na OVK bile suparničke, poput Oružanih snaga Republike Kosovo (FARK) . . . kako bi svojim vojnicima omogućio da dominiraju područjem i progone civile“.

Suđenje se delimično ponavlja nakon što su žalbene sudije utvrdile da je u prvom postupku sudsko veće „propustilo da uvaži ozbiljnost pretnje koju zastrašivanje svedoka predstavlja po celinu procesa“, kao i da je isuviše naglasilo „potrebu da tužilaštvo ne dobije više vremena nego što mu je bilo dodeljeno za izvođenje dokaza . . . ne vodeći računa o mogućnosti da se obezbedi potencijalno važno svedočenje“.

Žalbene sudije su odlučile da Haradinaju i jednom od njegovih saoptuženika, Idrizu Baljaju (Idriz Balaj), treba ponovo suditi po šest tačaka za ubijanje, okrutno postupanje i mučenje; dok trećem optuženiku, Lahiju Brahimaju, treba suditi po četiri od tih šest tačaka.

Svedok koji se ove sedmice pred sudom pojavio pod oznakom 77 bio je tokom leta 1998. godine vojnik FARK-a. On je tužiocima rekao da je Haradinaj „poslao glas“ da se brigada FARK-a „ne sme usuditi da uđe dublje na teritoriju Kosova“.

Svedok je rekao kako je tu informaciju dobio od svog komandanta, da bi potom izjavio kako su Haradinaj i komandanti FARK-a održavali sastanke na kojima su raspravljali o situaciji, ali da im on nikada nije prisustvovao.

Međutim, on tvrdi da mu je nakon jednog od tih sastanaka bilo rečeno da „nam je naređeno da se vratimo u Albaniju i da ne ulazimo dublje na Kosovo“.

Po rečima svedoka, Haradinaj i vojnici OVK-a su posle izvesnog vremena ušli u objekat koji su vojnici FARK-a koristili kao kasarnu i „zahtevali da taj objekat bude ispražnjen u roku od dvadeset ili trideset minuta“.

Time nije bilo sve gotovo, jer je ipak bio postignut nekakav sporazum – kazao je svedok.

„Znate li koja je vrsta sporazuma bila postignuta?“, pitala ga je tužiteljka Danijela Kravec (Daniela Kravetz).

„Rekao sam Vam da znam samo to da su se svi oficiri vratili u kasarnu, i to je to“, odgovorio je svedok. „Ne znam ništa više o sporazumu, zbog toga što nisam bio tamo.“

Tokom unakrsnog ispitivanja, Haradinajev advokat, Ben Emerson (Ben Emmerson), tvrdio je da je svedok bio pogrešno obavešten o prirodi spora između dveju strana. Zapravo je, po Emersonovim rečima, OVK želela da snage FARK-a budu raspoređene u „jedinice za odbranu sela“, dok su komandanti FARK-a želeli da njihovi ljudi ostanu zajedno.

„Ne verujem, ne znam“, odgovorio je svedok nakon što je zamoljen da prokomentariše tu mogućnost.

„Nemate nikakvu predstavu o tome o čemu su raspravljala dva rukovodstva“, primetio je Emerson nešto kasnije.

„Govorim samo o onome što sam čuo od svojih pretpostavljenih, kazao je svedok. „Rekao sam Vam da nikada nisam prisustvovao tim sastancima.“

Emerson je ukazao na svedočenje neimenovanog visokog starešine FARK-a sa prvog suđenja, koji je tada poisvedočio da se spor ticao razmeštanja vojnika FARK-a, a ne toga da oni u potpunosti napuste Kosovo.

„Pozivam Vas da preispitate vlastito sećanje“, kazao je Emerson.

„To je ono što sam čuo od viših starešina – ali, koliko je meni poznato, oni nisu pristali da se stave . . . pod komandu OVK-a“, rekao je svedok.

„Dakle, Vi ste ipak znali šta je bio razlog za neslaganje – zašto ste rekli da to niste znali?“, pitao je Emerson.

„Nije mi bilo postavljeno to pitanje“, odgovorio je svedok.

„Da li Vi to pokušavate da stvorite sliku sukoba između dveju formacija koja je drugačija od one stvarne?“, pitao je Emerson.

„Ne, ja to ne pokušavam“, kazao je svedok, dodajući kako nije u potpunosti razumeo pitanje.

„Hoću da kažem da ste Vi ovde došli sa namerom da diskreditujete gospodina Haradinaja“, kazao je Emerson. „Šta je Vaš odgovor na to?“

„Nisam ovde došao da bih bilo koga diskreditovao“, odgovorio je svedok. „Prosto se prisećam onoga što znam. Nisam ovde da bih se svetio, ovde sam radi pravde.“

„Da li ste svesni toga da ste pod zakletvom?“, pitao je Emerson.

„Naravno, zbog toga sam ovde“, kazao je svedok. „Neću izgovoriti nijednu reč koju nisam čuo izgovorenu.“

Svedok je, međutim, naglasio kako je u ono vreme stekao utisak da je „problem“ u Haradinaju.

Emerson se potom pozvao na iskaz neimenovanog visokog starešine FARK-a, koji je svedočio na prvom suđenju, i koji je prisustvovao na jednom od sastanaka predstavnika dveju formacija.

Prema tim transkriptima, koje je Emerson pročitao pred sudom, dotični je komandant Haradinaja opisao kao „konstruktivnog“ i „umerenog“.

„Svedok kod veća svesno stvara pogrešan utisak o onome što mu je bilo rečeno, dok mi imamo direktan iskaz o onome što je istina“, rekao je Emerson.

Svedok je objasnio da je podatke dobijao od tadašnjeg vrhovnog komandanta FORK-a, Tahira Zemaja.

Emerson je rekao da je upravo on bio komandant koji je sarađivao sa Haradinajem u stvaranju „zajedničkih brigada“ dveju vojski.

„Kako je moguće da ne znate da je u toku bila integracija, i da se Zemaj saglasio sa [Haradinajem] da se stvaraju zajedničke brigade?“, pitao je Emerson. „Kako da to niste znali, kad ste bili vojnik jedne od tih bigada?“

„Rekao sam Vam da sam bio samo običan vojnik“, odgovorio je svedok.

Nakon što je svedoku pokazao dokumenta o osnivanju zajedničkih brigada, Emerson je svedoka upitao da li je saglasan sa time da je njegov utisak o tome da su dve vojske ostale odvojene bio pogrešan.

„Ne, ja ne prihvatam da je bio pogrešan“, uporan je bio svedok. „Ja i danas mislim da su stvari bile onakve kakve sam i mislio da jesu.“

S obzirom na zakazana saslušanja preostalih svedoka, suđenje neće biti nastavljeno do 25. oktobra.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.