Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Haradinajeva odbrana neće iznositi dokaze na ponovnom suđenju

Zatraženo je da završne reči budu održane krajem juna.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 739, 4. maj 2012.)

Bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj (Ramush Haradinaj) neće iznositi odbranu na delimično ponovljenom suđenju – saopštili su ove sedmice njegovi advokati.

Oni zahtevaju da završne reči u postupku budu iznete 25. i 26. juna.

Haradinaj je 2008. oslobođen po svih 37 tačaka optužnice koja je bila podignuta protiv njega. Među njima su i one koje se tiču ubistava, torture i silovanja srpskih civila, kao i osumnjičenih albanskih i romskih kolaboracionista potkraj devedesetih godina na Kosovu.

Tada je oslobođen i jedan njegov saoptuženik, Idriz Baljaj (Idriz Balaj), dok je drugi – Lahi Brahimaj – proglašen krivim za okrutno postupanje i mučenje, te osuđen na šest godina zatvora.

Tekuće, delimično ponovljeno suđenje proisteklo je iz žalbene presude donete u julu 2010. godine, kojom je zaključeno da su sudije „propustile da uvaže ozbiljnost pretnje koju zastrašivanje svedoka predstavlja po celinu procesa“, kao i da su isuviše naglasile „potrebu da tužilaštvo ne dobije više vremena nego što mu je bilo dodeljeno za izvođenje dokaza . . . ne vodeći računa o mogućnosti da se obezbedi potencijalno važno svedočenje“.

Žalbene sudije su stoga odlučile da Haradinaju i Baljaju treba ponovo suditi po šest tačaka za ubijanje, okrutno postupanje i mučenje; dok Brahimaju treba suditi po četiri od tih šest tačaka.

Delimično obnovljeni postupak počeo je prošlog avgusta, ali je potrajao više meseci zbog poteškoća koje su pratile obezbeđivanje svedočenja poslednjeg ključnog svedoka, čiji je pseudonim Svedok 80.

Na statusnoj konferenciji koja je bila održana u februaru, odbrana se oštro usprotivila tome da Svedok 80 posredstvom video-veze svedoči iz zemlje u kojoj trenutno živi, te zahtevala da – ukoliko on već nije u stanju da lično dođe u Hag – sud otputuje k njemu kako bi ga saslušao. (Više o tome vidi u tekstu „Ključni svedok ne prisustvuje suđenju Haradinaju“, http://iwpr.net/sr/report-news/klju%C4%8Dni-svedok-ne-prisustvuje-su%C4%91enju-haradinaju.)

Odluka o tom zahtevu je i dalje nedostupna javnosti, ali se u podnesku koji je predat prošle sedmice navodi da je 20. aprila „poslednji svedok u dokaznom postupku tužilaštva okončao svoj iskaz, čime je dokazni postupak tužilaštva priveden kraju“.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.