Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Haški tužilac traži da se preispita Perišićevo oslobađanje

Osude za pomaganje i podsticanje zločina u Sarajevu i Srebrenici odbačene su u martu 2013.
By Rachel Irwin

 Tužilac Haškog tribunala zatražio je ove sedmice od žalbenih sudija da preispitaju svoju odluku o oslobađanju ratnog komandanta jugoslovenske vojske, Momčila Perišića.

 

U martu 2013., žalbene su sudije odbacile osuđujuću presudu koja je Perišiću bila izrečena za pomaganje i podsticanje zločina počinjenih nad civilima prilikom opsade Sarajeva, koja je trajala 44 mesaca i u kojoj je od snajperske i artiljerijske vatre stradalo više hiljada ljudi; kao i prilikom masakra u Srebrenici, gde je 1995. ubijeno preko 7,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Veće je ukinulo prvostepenu zatvorsku kaznu u trajanju od 27 godina.

 

Ono je zaključilo da je prvostepeno sudsko veće "propustilo da razmotri da li je konkretna pomoć gospodina Perišića“ dovela do zločina koje su izvršile snage bosansko-hercegovačkih Srba, te da "nijedna osuda za pomaganje i posticanje ne može biti izrečena ukoliko konkretna usmerenost nije dokazana van svake razumne sumnje" (Više o tome vidi u tekstu "Jugoslovenski general oslobođen u žalbenom postupku".)

 

Odluka o "konkretnoj usmerenosti" bila je izrazito kontroverzna.

 

Jedno drugo žalbeno veće zaključilo je 24. januara – izričući presudu u slučaju koji se ticao Kosova i u kojem se kao jedan od osuđenika pojavio i Nikola Šainović, nekadašnji potpredsednik vlade Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) – da "pre presude Perišiću, nikakav nezavisan zahtev u vezi sa konkretnom usmerenošću žalbeno veće nije podnosilo u vezi sa bilo kakvim činjenicama". Te sudije su ovaj zahtev u potpunosti odbacile. (Više o tome vidi u tekstu "Osude za Kosovo uglavnom potvrđene žalbenim presudama".)

 

U svetlu te odluke u kosovskom slučaju, tužilac Serž Bramerc (Serge Brammertz) je u svom podnesku od 3. februara naveo da je "neophodno ponovno razmatranje, kako bi se ispravila nepravda koju je desetinama hiljada muškaraca, žena i dece ubijenih ili ranjenih u Sarajevu i Srebrenici, i njihovim porodicama, nanelo žalbeno veće, time što je u slučaju Perišić primenilo pogrešan pravni standard za pomaganja i podsticanje".

 

Jednom prethodnom odlukom je u Tribunalu bilo odbačeno preispitivanje konačnih žalbenih presuda, osim u "retkim i izuzetnim slučajevima". Bramerc tvrdi da je ovaj slučaj jedan od takvih.

 

"Preispitivanje je zasnovano na tome što je Šainovićevo žalbeno veće jednoglasno odbacilo objašnjenje Perišićevog žalbenog veća o pravnim standardima za pomaganje i podsticanje, te zaključilo da interes pravde za desetine hiljada žrtava znatno nadmašuje interes Perišića u pravosnažnom postupku", saopštio je on. "Pravda mora biti vraćena žrtvama. Preispitivanje je jedini način da se to ostvari."

 

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.