Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Gvero oslobođen pre isteka kazne

Sudija tvrdi kako je – uprkos težine počinjenih zločina – takva odluka, iz humanitarnih razloga, u interesu pravde.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 652, 6. jul 2010.)

Kao jednom od pripadnika takozvane „srebreničke sedmorke“ i nekome ko je nedavno osuđen za zločine povezane sa padom te enklave 1995. godine, Milanu Gveru je odobreno prevremeno oslobađanje.

Presudom koja je 10. juna izrečena sedmorici okrivljenih bosanskih Srba, Milan Gvero je, kao jedan od vojnih starešina, osuđen na pet godina zatvora, pri čemu je u tu kaznu uračunato i vreme koje je već proveo iza rešetaka.

Gvero je uhapšen u februaru 2005., nakon čega je odmah prebačen u Hag, da bi u međuvremenu u više navrata bio privremeno puštan na slobodu. U podnesku kojim su zatražili prevremeno oslobađanje, njegovi su advokati naveli da je do 15. juna 2010. Gvero u zatvoru proveo četiri godine i 39 dana.

Predsednik Tribunala, sudija Patrik Robinson (Patrick Robinson), doneo je prošle sedmice odluku po kojoj – usled „veoma ozbiljnog“ zdravstvenog stanja u kojem se osuđenik nalazi, kao i zbog „relativno“ poodmakle životne dobi od 72 godine, ali i zato što je već odslužio više od dve trećine dosuđene kazne – Gvero treba da bude oslobođen. „Moje je mišljenje da je, na temelju humanitarnih razloga, u interesu pravde da mu se odobri prevremeno oslobađanje, bez obzira na težinu zločina koje je počinio“, stoji u pismenoj odluci sudije Robinsona.

U vreme srebreničkog masakra, Gvero je bio pomoćnik komandanta za moral, pravna i verska pitanja pri glavnom štabu vojske bosanskih Srba.

Utvrđeno je da je sudelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu prisilnog raseljavanja srebreničkog stanovništva. Proglašen je krivim za progon i prisilno raseljavanje, a oslobođen optužbi za ubistva i deportaciju.

Gvero je „obavljao ključne funkcije u vezi sa spoljnom propagandom, kao i komunikaciju sa međunarodnim organizacijama, a u cilju pružanja podrške planu za prisilno iseljavanje stanovništva iz enklava“, rekao je sudija Karmel Agijus (Carmel Agius) prilikom izricanja presude.

Štaviše, Gvero je, nakon što je vojska bosanskih Srba krenula u napad na Srebrenicu, dao izjavu za medije u kojoj je kazao da su vojne aktivnosti bile upravljene ka „neutralizaciji muslimanskih terorista, a ne protiv bilo kakvih civila ili „[snaga UN-a]“.

Sudija Agijus je rekao kako je ta „šokantno lažna izjava“ bila data u nameri da se „obmanu međunarodne vlasti koje su se brinule za bezbednost enklave, a u cilju odlaganja bilo kakve akcije koja bi mogla osujetiti planove [vojske bosanskih Srba]“.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.