Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Gotovinina odbrana traži srpsku ratnu dokumentaciju

Odbrana kaže da nedavno objavljeni materijal izgleda potkrepljuje argumente koje je ona iznela u prvostepenom postupku.
By Rachel Irwin
  • Ante Gotovina in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)
    Ante Gotovina in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 698, 24. jun 2011.)

Branioci hrvatskog generala Ante Gotovine zatražili su od sudija da Srbiji nalože da dostavi dokumenta za koja su rekli da bi mogla biti važna za njihov žalbeni postupak pred Haškim tribunalom.

Gotovina je 15. aprila osuđen za neselektivne napade na srpske civile tokom Operacije Oluja, koju su hrvatske snage započele 4. avgusta 1995. godine, a sa ciljem ponovnog zauzimanja područja Krajine.

Gotovina je proglašen odgovornim i za deportaciju najmanje 20,000 srpskih civila iz Krajine, kao i za ubijanje, progon i okrutno postupanje prema njima. Osim toga, osuđen je i po tačkama koje se odnose na pljačku i bezobzirno razaranje.

Od ukupno devet tačaka, oslobođen je jedino optužbe za prisilno razmeštanje stanovništva. Osuđen je na 24 godine zatvora, a u tu kaznu mu je uračunato i vreme koje je već proveo u pritvoru. Njegovi su advokati prošlog meseca najavili da će se žaliti.

Ovosedmični zahtev tiče se nedavnog obelodanjivanja nekih od takozvanih „VSO-zapisnika“ – odnosno, transkripata sa sastanaka srbijanskog ratnog Vrhovnog saveta odbrane. Smatra se da su sastanci VSO-a, kojima su prisustvovali članovi najužeg rukovodstva, ključni za sticanje potpune i tačne slike o umešanosti Srbije u ratove koji su vođeni tokom devedesetih.

Gotovinina odbrana tvrdi kako deo nedavno objavljenog materijala izgleda potkrepljuje argumente koje je ona iznela na suđenju – argumente koje su sudije naposletku odbacile.

Na primer, branioci su se pozvali na jedan članak, koji je u maju objavila novinska agencija SENSE, i u kojem su citirani izvodi sa sastanka VSO-a održanog 14. avgusta 1995., svega nekoliko dana nakon Operacije Oluja.

U tom članku se navodi da se bivši srbijanski predsednik Slobodan Milošević protivio pružanju pomoći Republici Srpskoj Krajini (RSK) u Hrvatskoj, tvrdeći da bi to bilo „idiotski“ nakon što su Srbi odlučili da odu, „izazivajući egzodus naroda“.

„Sada to treba da bude razlog da Jugoslavija jurne tamo da brani te teritorije, sa kojih su oni utekli kao zečevi?!“, kazao je, kako navodi SENSE, Milošević.

Gotovinina odbrana tvrdi da je to relevantno za njenu žalbu zbog toga što je Gotovina osuđen za deportaciju „na osnovu zaključka da je artiljerijski napad bio ’osnovni i direktni uzrok’ odlaska desetina hiljada Srba iz Knina, Benkovca i Obrovca“.

Odbrana je, međutim, u više navrata iznela tvrdnju da su srpski civili otišli zbog naređenja o evakuaciji koje je RSK izdala 4. avgusta 1995. Stoga dotični odlomak iz zapisnika VSO-a „baca novo svetlo na ono što je bio zaključak srbijanskog rukovodstva o uzroku odlaska srpskih civila“.

Odbrana je saopštila da je od sekretarijata Tribunala pribavila i dodatne transkripte VSO-a, uključujući i neke sa sastanka održanog 29. avgusta 1995. U njima se navodi da će svi oficiri iz 40. personalnog centra Vojske Jugoslavije (VJ), koji su bili poslati u Hrvatsku, „pisati izjave o onome što se dešavalo . . . tokom hrvatske agresije protiv Republike Srpske Krajine“.

Pomenuti 40. personalni centar je navodno bio korišćen za prikriveno angažovanje oficira VJ-a u srpskim vojskama u Bosni i Hrvatskoj.

Krajem maja, Gotovinina odbrana je, preko ambasadora Srbije u Holandiji, zatražila ove izveštaje.

Srbija nije odgovorila na te zahteve, usled čega odbrana sada traži da joj sud to naloži.

„Očigledno je da se takvi izveštaji bave odlaskom civila i relevantni su . . . i neophodni za pravično odlučivanje o žalbi generala Gotovine“, saopštila je njegova odbrana.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.