Dokazni postupak Mladićeve odbrane počinje naredne sedmice

Njegov tim želi da pozove 336 svedoka, mada će taj spisak možda biti izmenjen.

Dokazni postupak Mladićeve odbrane počinje naredne sedmice

Njegov tim želi da pozove 336 svedoka, mada će taj spisak možda biti izmenjen.

Wednesday, 28 May, 2014

Advokati koji zastupaju ratnog komandanta vojske bosansko-hercegovačkih Srba, Ratka Mladića, saopštili su na ovosedmičnom saslušanju da će 19. maja – kada budu počeli da iznose dokaze – odustati od uvodne reči.

Za tu odluku nisu naveli nikakav razlog. Jedan od branilaca, Branko Lukić, jednostavno je obavestio predsedavajućeg sudiju Alfonsa Orija (Alphons Orie) da će oni "odmah nastaviti sa svedocima".

Sudija Ori je konstatovao kako odbrana želi da pozove 336 svedoka, ali da ne raspolaže onim brojem sati koji bi joj bio potreban za to.

"Veće je izračunalo [da će to trajati] preko 300 sati. U ovom slučaju, tužilaštvo je iskoristilo 207.5 sati, a odbrana ne sme očekivati više od toga", kazao je sudija.

Lukić je odgovorio kako nije siguran u to da će svi svedoci sa još uvek tajnog spiska biti pozvani da svedoče.

"Međutim, moramo da rezervišemo i vreme i mesto za sve njih. Siguran sam da će biti izmena i dopuna samog spiska i broja sati", nastavio je on.

Sudija Ori je odbrani naložio da ažurirani spisak svedoka preda do 16. maja.

U nastavku saslušanja nije se desilo ništa značajnije, izuzev što je okrivljeni u više navrata – kada bi poželeo da se posavetuje sa svojim advokatima – ustajao i glasno govorio.

"Molim Vas sedite, gospodine Mladiću. Odmah! Smesta! I ne pričajte glasno", ukorio ga je u jednom trenutku sudija Ori.

Tužioci tvrde da je Mladić, kao komandant vojske bosansko-hercegovačkih Srba u periodu od 1992. do 1996. godine, odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, kojima je "doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi".

Tereti se i za planiranje i nadziranje opsade Sarajeva, koja je trajala 44 meseca, i u kojoj je poginulo skoro 12,000 ljudi; kao i za masakr koji je nad preko 7,000 muškaraca i dečaka počinjen u Srebrenici, u julu 1995.

Mladić je uhapšen u Srbiji, maja 2011., nakon što je 16 godina proveo u bekstvu. Njegovo suđenje je počelo u maju 2012., a dokazni postupak optužbe okončan je u februaru ove godine.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.
 

Support our journalists