Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Delimično ponavljanje suđenja bivšem kosavskom lideru

Haradinaju i još dvojici optuženika sudiće se po šest tačaka – za ubistvo, okrutno postupanje i mučenje.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 655, 23. jul 2010.)

Žalbene su sudije ove sedmice naložile delimično ponavljanje postupka protiv bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja (Ramush Haradinaj) – što je prva odluka ove vrste koju je Haški tribunal uopšte doneo.

Kao bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Haradinaj je 2008. oslobođen po svih 37 tačaka optužnice koja je bila podignuta protiv njega. Jedan od njegovih saoptuženika, Idriz Baljaj (Idriz Balaj), takođe je oslobođen, dok je treći optuženik, Lahi Brahimaj – zbog okrutnog postupanja i mučenja – osuđen na šest godina zatvora.

Njih trojica su bili optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući i ubistvo, mučenje i silovanje srpskih civila – kao i kosovskih Albanaca i Roma koji su bili osumnjičeni za kolaboraciju – tokom sukoba koji su devedesetih godina trajali na Kosovu.

Tužilaštvo se žalilo na oslobađajuće presude i zahtevalo ponovno suđenje po šest tačaka optužnice, tvrdeći da je zastrašivanje svedoka „ugrozilo“ suđenje.

Tužioci su naveli i to da im sudsko veće nije odobrilo dodatno vreme za pribavljanje iskaza dvaju ključnih svedoka. Jedan od tih svedoka, bivši pripadnik OVK-a Šefćet Kabaši (Shefqet Kabashi), optužen je za uvredu suda zbog odbijanja da svedoči, pri čemu taj postupak tek treba da počne.

Žalbene su sudije ove sedmice odlučile da izađu u susret zahtevu tužilaštva za ponovnim suđenjem svoj trojici okrivljenih po šest tačaka za ubistvo, okrutno postupanje i torturu. Osim toga, potvrdile su osuđujuću presudu izrečenu Brahimaju i odbili da mu smanje zatvorsku kaznu.

Čitajući 21. jula presudu pred sudom, predsedavajući sudija žalbenog veća, Patrik Robinson (Patrick Robinson), saopštio je kako je „sudsko veće preterano naglasilo potrebu da tužilaštvo ne dobije više vremena nego što mu je bilo dodeljeno za izvođenje dokaza . . . ne vodeći računa o mogućnosti da se obezbedi potencijalno važno svedočenje.

„To zanemarivanje prioriteta pokazuje da je sudsko veće propustilo da uvaži ozbiljnost pretnje koju zastrašivanje svedoka predstavlja po celinu procesa.

„. . . S obzirom na potencijalnu važnost tih svedoka za dokazni postupak tužilaštva, pomenuta pogreška dovela je u pitanje pravičnost postupka i rezultirala pogrešnom presudom.“

Haradinaju je najpre – kao i Baljaju – bilo ponuđeno i da doputuje u Hag na izricanje žalbene presude. No, obojica su potom nagovestila da neće doći.

Kao jedini osuđeni, Brahimaj je u međuvremenu boravio na Kosovu, jer je bio privremeno oslobođen do izricanja žalbene presude – da bi sada bio vraćen u Tribunal.

Međutim, i Haradinaj je bio prisutan u sudnici prilikom saopštavanja presude.

Naime, naknadno je otkriveno da je 19. jula bio izdat poverljivi nalog za Haradinajevo hapšenje, te da je sutradan i on prebačen iz Prištine u Hag. Baljaj je takođe uhapšen, ali se u vreme izricanja presude još uvek nalazio na Kosovu.

I Haradinaj i Brahimaj su mirno sedeli dok im je izricana presuda, i nisu pokazivali nikakve emocije.

Sudija Robinson se ogradio od odluke o delimičnom ponavljanju suđenja, koja je doneta većinom glasova.

U opširnom izdvojenom mišljenju – koje nije pročitano pred sudom – on je naveo da sudije ipak jesu odobrile produžetak dokaznog postupka tužilaštva, i to barem u tri navrata.

Osim toga, sudija Robinson je naveo i da je to učinjeno jer su sudije pokazale „osetljivost spram opšte atmosfere straha i zastrašivanja, čije je prisustvo potvrdilo i sudsko veće“.

„Teško je razumeti stav po kojem sudsko veće nije ispunilo svoju obavezu da pomogne tužilaštvu u obezbeđivanju dokaza“, nastavio je on.

Sudija Robinson je primetio i da „pitanje o tome koliko produžetaka treba odobriti – da li jedan, dva ili 100 – te da li treba obustaviti ili odgoditi proces . . . nije predmet presude koju treba da izrekne žalbeno veće“.

Iako zamoljen za komentar, koordinator Haradinajeve odbrane, Majkl O’Rajli (Michael O’Reilly), odbio je da ulazi u detalje u svojoj prošlonedeljnoj izjavi za javnost.

„Pravni tim g. Haradinaja je krajnje iznenađen današnjom odlukom“, kaže se u izjavi. „U pitanju je nešto što nismo mogli predvideti, pogotovo u svetlu nedvosmislenog oslobađanja pre dve godine. Naše brige se sada odnose prevashodno na to da – pod jedan – g. Haradinaju obezbedimo hitan povratak na Kosovo i – pod dva – da se izborimo za najraniji mogući datum za delimično ponavljanje suđenja.

On je rekao i da Haradinajevu „osnovnu brigu predstavlja zadovoljavajući ishod“ slučaja koji je povodom kosovske nezavisnosti u toku pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) u Hagu. Sudije MSP-a su 23. jula saopštile neobavezujuće, savetodavno mišljenje po kojem deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije bilo prekršeno međunarodno pravo.

Što se pak tiče Haradinajevog slučaja, formirano je novo sudsko veće koje će voditi delimično ponovljeni proces, ali nisu zakazana dodatna saslušanja. Takođe je nejasno da li će tužilaštvo morati da se usredsredi isključivo na dva svedoka koja su u prvom navratu odbila da daju iskaz.

„U ovoj fazi je prerano da se to kaže“, izjavila je portparolka suda Nerma Jelačić. „Ukoliko predstoji ponovno suđenje po šest tačaka, tužilaštvo mora pokušati da potvrdi tih šest tačaka i iznese dokaze za njih.“

Jelačićeva je dodala kako će delimično obnovljeni proces voditi novoimenovane sudije.

„Pravac kojim će u nastavku krenuti postupak . . . utvrdiće novo sudsko veće“, kazala je ona.

Kancelarija tužioca se nije odazvala na zahteve da prokomentariše poslednja zbivanja.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.