Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

DELIĆEVA ODBRANA SE ŽALI NA PRESUDU

Branioci tvrde da bosanski general ni u jednom trenutku nije imao stvarnu kontrolu nad mudžahedinima.
By IWPR ICTY
Advokati bivšeg komandanta bosanske vojske podneli su ove sedmice žalbu Haškom tribunalu u nastojanju da obore presudu koja mu je izrečena za zločine koje su počinile jedinice pod njegovom komandom.General Rasim Delić osuđen je prošlog septembra na tri godine zatvora, nakon što je proglašen odgovornim za mučenje zarobljenih pripadnika vojske bosanskih Srba od strane muslimanskih boraca – takozvanih „mudžahedina“.Sudsko veće je presudilo da su mudžahedini – odnosno pripadnici Odreda El Mudžahed (OEM) – bili potčinjeni Trećem korpusu bosanske vojske, te da je Delić, kao glavnokomandujući u vojsci, bio i njihov starešina.Delić je proglašen odgovornim za zločine boraca iz inostranstva počinjene u selu Livade i logoru Kamenica (centralna Bosna) tokom jula i avgusta 1995. U navedenim incidentima, mudžahedini su mučili dvanaestoricu bosanskih Srba tako što su ih – kako se navodi u presudi – premlaćivali i podvrgavali ih elektro-šokovima. Zarobljenici su bili primoravani i da ljube odrubljene glave drugih pritvorenika.Međutim, sudije su Delića oslobodile odgovornosti za ostale zločine koje je ista grupa počinila tokom 1993., presudivši da jedinica u tom trenutku nije bila pod njegovom stvarnom kontrolom.Prilikom donošenja presude, sudsko veće nije moglo da postigne saglasnost oko toga u kojoj je meri Delić nad mudžahedinima imao kontrolu u različitim fazama trajanja sukoba.Indikativno je da je odluka o Delićevoj odgovornosti za zločine počinjene 1995. doneta većinom glasova (dva prema jedan), pri čemu je predsedavajući sudija Bakone Moloto (Bacone Moloto) bio nadglasan.U svom žalbenom podnesku, Delićevi su se advokati pozvali na izdvojeno mišljenje sudije Molotoa.„[Delić] nije imao stvarnu kontrolu nad OEM-omni u jednom momentu, počevši od preuzimanja dužnosti komandanta Glavnog štaba . . . pa do raspuštanja OEM-a“, kazao je Moloto.„OEM je izvršavao zadatke koje mu je poveravala bosanska vojska (Armija Bosne i Hercegovine, ABiH) samo onda kada je hteo.“Delićevi advokati su ukazali i na dokaze za koje tvrde da su ih dvojica sudija previdela pri proceni da je njihov klijent 1995. uspostavio kontrolu nad mudžahedinima.Advokati u svom podnesku kažu kako je OEM, premda dokumenti sugerišu da je u martu 1995. bio dodeljen 35. diviziji bosanske vojske, odbio da izvršava naređenja.Takođe su se usprotivili zaključku sudija da je Delić bio upoznat sa zločinima ili da je znao da će zločini biti počinjeni.Da bi potkrepio svoje tvrdnje, Delićev tim branilaca se pozvao na nepostojanje uobičajenih izveštaja koje bi OEM slao bosanskoj vojsci.Pozvali su se i na zaključak većine sudija po kojem OEM nije dozvolio drugim jedinicama vojske da uđu u njihove prostorije.Pomenute dve činjenice, po njihovim rečima, predstavljaju dokaz da Delić nije imao stvarnu kontrolu i komandu nad mudžahedinima.Tačan datum žalbenog saslušanja još nije utvrđen.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.