BOŠKOSKI OPTUŽEN ZA IZVRDAVANJE SISTEMA

(TU br. 454, 26. maj 2006.)

BOŠKOSKI OPTUŽEN ZA IZVRDAVANJE SISTEMA

(TU br. 454, 26. maj 2006.)

U aprilu je Sekretarijat Tribunala, stekavši kompletan uvid u njegovu finansijsku situaciju, saopštio Boškoskom da će na ime troškova svoje odbrane morati da uplati iznos od preko 575,000 američkih dolara. Boškoski se na tu odluku nije žalio.Ali, naredne sedmice, Boškoski je povukao svoj zahtev da mu se odredi službeni branilac, dok je njegova advokatica, Edina Rešidović, zatražila da bude povučena iz slučaja. Kasnije je Boškoski obavestio Sekretarijat da će sam zastupati svoju odbranu, iako će Rešidovićeva nastaviti da mu pomaže u određenoj meri.A onda je, 11. maja, Rešidovićeva sudijama podnela poverljivu molbu u ime Boškoskog, tvrdeći da je u interesu pravičnog suđenja njihova dužnost da mu obezbede adekvatnu pravnu zaštitu. U protivnom će, po njenim rečima, dokazni postupak odbrane biti otežan okolnostima kao što su nedostatak odgovarajuće pravničke spreme Boškoskog, te njegovo nepoznavanje engleskog ili francuskog, koji su zvanični jezici u Tribunalu.U svom odgovoru, sudije su navele kako sud nije u obavezi da Boškoskom obezbedi besplatnu pravnu pomoć. Osvrnuli su se i na optuženikovu diplomu pravnog fakulteta, kao i na njegovo „znatno profesionalno iskustvo na visokom nivou“.„Ukoliko je Boškoski zabrinut zbog vlastite sposobnosti da sam sebe zastupa“, tvrde oni, „njegova mu finansijska situacija dozvoljava i da pribegne alternativnim rešenjima“.Takođe su potcrtali vlastitu spremnost da osiguraju da sva dokumenta koja bi Boškoskom mogla biti potrebna za pripremu odbrane budu prevedena na makedonski kako bi ih okrivljeni razumeo.Boškoski je optužen za ubistvo, okrutno postupanje i namerno uništavanje – što su sve zločini koji potpadaju pod kršenje zakona i običaja ratovanja – u vezi napada na albansko selo Ljuboten, za vreme kratkog građanskog rata u Makedoniji 2001. godine. Osim što je određen broj ljudi navodno ubijen u samom napadu, mnogo više ih je, kako se tvrdi, bilo pritvoreno i pretučeno.Kada je razmatrao obavezu Boškoskog da pokrije dio troškova odbrane, Sekretarijat je uzeo u obzir Mercedes, dve nekretnine u Makedoniji i jednu u Hrvatskoj, te firmu u vlasništvu njegove supruge.
Support our journalists