Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

BIVŠI KOSOVSKI ZVANIČNIK OSUĐEN ZA UVREDU SUDA

Nekadašnjem ministru dosuđena je petomesečna kazna zatvora – najteža koju je Haški tribunal ikada izrekao za uvredu suda.
By Simon Jennings
Bivši kosovski ministar kulture osuđen je ove sedmice na pet meseci zatvora nakon što je proglašen krivim za odvraćanje svedoka od svedočenja na suđenju bivšem kosovskom premijeru, Ramušu Haradinaju (Ramush Haradinaj).Astrit Harakija (Astrit Haraqija) je pred Haškim tribunalom proglašen krivim za uvredu suda zato što je jednog novinara ubedio da se vidi sa svedokom – koji je za sada poznat samo kao Svedok Dva, jer mu je identitet prikriven – i zatraži od njega da ne svedoči.Prilikom saopštavanja presude, sudija Alfons Ori (Alphons Orie) je potvrdio da je politički novinar Bajruš Morina (Bajrush Morina) potom „Svedoku Dva rekao da su ostali svedoci, koji su pred Tribunalom svedočili u slučaju Haradinaj, nakon toga bili ubijeni“.Kao Harakijev saoptuženik, Morina je takođe osuđen i izrečena mu je tromesečna zatvorska kazna.„Bajruš Morina je sa Svedokom Dva kontaktirao 2. jula 2007., nakon čega je otputovao da bi se sa njim sastao 10. i 11. jula. Na tim sastancima, Bajruš Morina je Svedoku Dva rekao kako ga je poslao Astrit Harakija da od Svedoka Dva zatraži da ne svedoči protiv Haradinaja“, zaključio je Ori u presudi.Kao bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Haradinaja je u aprilu ove godine Tribunal oslobodio nakon što tužilaštvo nije uspelo da dokaže optužbe za ratne zločine počinjene tokom 1998. nad Srbima s Kosova. Trenutno je u toku žalbeni postupak, koji su tužioci pokrenuli zbog oslobađanja.Na suđenju Haradinaju, kojim je takođe predsedavao sudija Ori, sudije su zapazile da neki svedoci, čije je pojavljivanje bilo predviđeno, iz straha nisu doputovali u Hag i svedočili.„Suđenje je održano u atmosferi nesigurnosti za svedoke“, rekao je sudija pri čitanju presude kojom se Haradinaj oslobađa optužbi za progon, mučenje i silovanje.Iako je Morinin advokat Jens Dikman (Jens Dieckmann) na suđenju tvrdio da njegov klijent nije imao motiv da zastrašuje svedoka, sudije su procenile da nije i dokazao da on to nije uradio.Po njihovim rečima, postoje snažni i ubedljivi dokazi da Morinino ponašanje zaista predstavlja uvredu suda.„Iako je ponašanje Bajruša Morine imalo oblik dobronamernog saveta, a odvijalo se i u prijateljskoj atmosferi, jasno je da su reči Bajruša Morine bile promišljene i da mogu jedino biti shvaćene kao snažan i nedvosmislen poziv Svedoku Dva da se uzdrži od svedočenja“, kazao je sudija Ori.Osuđujući Harakiju, koji se nervozno cerekao uoči izricanja presude, sudije su zaključile kako je on, iako se nije lično susreo sa Svedokom Dva, ipak odigrao značajnu ulogu u njegovom zastrašivanju.Na osnovu dokaza je van svake razumne sumnje ustanovljeno da je Harakija znao da je Svedok Dva upravo trebalo da svedoči pred Tribunalom, te da je „uticao na Bajruša Morinu“ da ga zastraši – navodi se u presudi.Sudije su zaključile kako je „veoma malo verovatno“ da bi Morina putovao da se sastane sa svedokom da Harakija nije od njega zatražio da to učini – što je zaključak koji je uzet u obzir pri izricanju kazne obojici.Ori je konstatovao „visok stepen konzistentnosti u čitavom dokaznom materijalu koji se tiče umešanosti Astrita Harakije“, te zaključio da je njegovo ponašanje bilo politički motivisano.„Astrit Harakija . . . se uključio u odbranu Ramuša Haradinaja u kontekstu svoje političke pozicije unutar Demokratske alijanse za Kosovo i [kosovske] vladajuće koalicije na čijem je čelu bio Haradinaj“, rekao je on.„Harakija je u više navrata izrazio nezadovoljstvo i odsustvo razumevanja za suđenje ljudima se Kosova, poput Ramuša Haradinaja, pred ovim Tribunalom.“Nakon izricanje presude, Harakijin advokat Karim Kan (Karim Khan) je nedvosmisleno najavio da će se žaliti, tvrdeći da je njegovom klijentu izrečena „drakonska“ kazna, koja je – kako je zapazio – najteža od svih koje su pred Tribunalom izrečene za uvredu suda.Kan je potom od sudskog veća zatražio da razmotri privremeno oslobađanje, do odluke o žalbi.Objasnio je kako ne može da uđe u redovnu proceduru kakva se primenjuje u žalbenom veću Tribunala, jer ono neće primiti žalbu sve do okončanja zimske pauze, kroz mesec dana.„S obzirom na to da je dosuđena petomesečna kazna i na jednomesečni zastoj za koji klijent nije odgovoran – već je na njega primoran zbog božićne pauze – moj predlog je da cenjeno veće iskoristi svoju moć . . . da odobri privremeno oslobađanje do obraćanja žalbenom veću“, kazao je Kan.Sudije su rekle kako će razmotriti da li mogu da se izjasne o Kanovom zahtevu.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.