Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

BIVŠI KOSOVSKI MINISTAR OSLOBOĐEN

Žalbeno veće Tribunala ukinulo mu je osudu za uvredu suda.
By Simon Jennings
albene sudije Haškog tribunala ukinule su osuđujuću presudu za bivšeg kosovskog ministra kulture, koji je u decembru 2008. proglašen krivim zbog toga što je jednog svedoka odvraćao od pojavljivanja na suđenju za ratne zločine bivšem premijeru Ramušu Haradinaju (Ramush Haradinaj).Sudije su Astrita Harakiju (Astrit Haraqija) i njegovog bivšeg pomoćnika i političkog novinara Bajruša Morinu (Bajrush Morina) osudili na pet, odnosno tri meseca zatvora zbog uvrede suda, nakon što je utvrđeno da su ta dvojica Albanaca sa Kosova ometali sprovođenje pravde time što su uticali na jednog zaštićenog svedoka.Harakija je bio proglašen krivim zbog toga što je ubedio Morinu da se sretne sa svedokom – koji se, da bi mu se zaštitio identitet, pominje samo kao Svedok 2 – i da od njega zatraži da ne svedoči.Osuđujuća presuda i kazna za Morinu potvrđene su i ove sedmice, nakon što su sudije odbacile njegovu žalbu, kao i zahtev tužilaštva da se obojici osuđenih pooštre kazne.Haradinaja je, kao bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Tribunal oslobodio u aprilu 2008., nakon što tužilaštvo nije uspelo da dokaže optužbe za ratne zločine počinjene nad kosovskim Srbima tokom 1998. Tužioci su se u međuvremenu žalili na tu presudu.Haške sudije su rekle da su se neki svedoci čije je svedočenje na suđenju Haradinju bilo zakazano plašili da otputuju u Holandiju.„Suđenje je održano u atmosferi u kojoj su se svedoci osećali nesigurno“, rekao je sudija Alfons Ori (Alphons Orie) u oslobađajućoj presudi Haradinaju, koji je bio optužen za progon, mučenje i silovanje.Prema saopštenju koje je sud objavio 23. jula, žalbene su sudije usvojile Harakijinu žalbu, presudivši da su prvostepene sudije preveliku težinu dale dokazima – od kojih su većina bili „glasine iz druge ili čak treće ruke“ – da je Harakija izvršio pritisak na Morinu da odvrati svedoka od davanja iskaza.„Premda je sudsko veće osnovano zaključilo da Morinina lična situacija, kao i sadržaj njegovog razgovora sa Svedokom 2, sugerišu da na njega jeste vršen pritisak, iz toga ne sledi nužno da je taj pritisak izvršio Harakija“, stoji u žalbenoj presudi.Harakija i Morina su od 9. februara, odnosno 8. aprila – nakon što su odslužili kazne koje im je izreklo sudsko veće – privremeno boravili van haškog pritvora.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.