Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Beskrajno ispitivanje o nezanimljivim detaljima? Dokumenti ukazuju na Miloševićevu podršku hrvatskim Srbima

Dan 100
By IWPR ICTY
Posmatrači suđenja moraju ponekad da ulože prilično veliki napor da se prisile da s pažnjom slušaju beskrajne diskusije o naizgled nezanimljivim detaljima. Šef tužilaštva Džefri Najs je najavio na početku suđenja da će predmet protiv Slobodana Miloševića da bude sagrađen od niza detalja koji sami po sebi deluju nevažno. Dok su u utorak svi s nestrpljenjem očekivali svedočenje Predsednika Hrvatske Stjepana Mesića, tužilac Hildegard Uertz-Retzlaff je majstorski provela zaštićenog svedoka C-037, nekadašnjeg srpskog političara iz Hrvatske, kroz gomilu dokumenata koji su prihavćeni kao dokazni materijal.

Iz nezanimljivog kratkog opisa dokumenata koje je izneo svedok koji nije sam njihov autor, slušaoci nisu mogli da naslute njihov stvarni značaj. Neki od dokumenta su navodno dokazivali Miloševićevu povezanost i podršku vojnim operacijama hrvatskih Srba, za koje on tvrdi da su bili potpuno izvan njegove kontrole. Među dokumentima su bila i tri pisma. U jednom, koje je Goran Hadžić, predsednika RSK, uputio Slobodanu Miloševiću, bilo je govora o osoblju koje traži vojska RSK. Druga dva pisma su bila od komandanta vojske Krajine, upućena ministru odbrane SRJ, u kojima on navodi koje du oružje i oprema potrebni krajinskoj vosjci. Sud se nije dugo zadržao na ovim dokumentima, tako da samo može da se pretpostavlja koji će biti njihov doprinos suđenju. Mogućno je da će oni da budu značajan, poremda ne i definitivan, doprinos tezi da je optuženi bio blisko povezan sa vojnim operacijama hrvatskih Srba.

Milošević se usprotivio kada svedok nije prepoznao neke od dokumenata, rekavši da oni ne bi smeli da budu prihvaćeni kao dokazi, s obzirom da svedok nije njihov autor i da dokumenti nisu sudski overeni. Sudija Mej je objasnio da pravila Međunarodnog suda dozvoljavaju sudijama da prihvate i neoverene dokumente. 'Što se tiče službenih dokumentata, oni jesu šta jesu. Oni nisu definitivni dokazi.' Osim ako neko ne dovede u pitanje njihovu verodostojnost, Sud ih prihvata i razmatra na sličan način kao i svedočanstva iz druge ruke, t.j. kao izveštaje svedoka o tome šta je rekao neko izvan sudnice.

Sudija Robinson je rekao da Miloševićev komentar 'zvuči kao (komentar) advokata iz jurisdikcije običajnog prava… Ovde mi imamo vrlo fleksibilnu praksu, koja je bliskija Vašem pravnom sistemu, građanskom pravu.' Sudija je istakao da i u običajnom pravu odbačen strogi standard koji Milošević spominje. Verovatno se Milošević nije ni oslonio na svoje prvno obrazovanje koje je staro već nekoliko decenija. Ko god mu je savetovao da uloži ovakav protest bi trebao i sam da se malo potseti pravila dokaznog postupka, ili barem pravilnika ovog suda.

Svedok C-037 je svedočio o svojim ličnim saznanjima o finansiskoj pomoći koju je teritorijalnoj odbrani RSK pružala JNA. Takođe je ispričao i o tome kako je JNA ostavila opremu i naoružanje jedinicama teritorijalne odbrane kada se povlačila iz Hrvatske, i kako je jedan određen pukovnik JNA ponovo naoružao policiju u zapadnoj Slavoniji nakon što su ih, po zahtevu UN-a, razoružali političari.

Iz reči tužiloca, koja je osam puta zatražila da se sud povuče iza zatvorenih vrata, mogli su se nalsutiti zanimljivi detalji. Jednom je tražila da se iza zatvorenih vrata diskutuje o sednici Vrhovog Veća Odbrane. Drugi put se iza zatvorenih vrata razgovaralo o sastanku koji na kome su 1990-e godine učestvovali delegacija hrvatskih Srba, Milošević i Borisav Jović, tadašnji član Predsedništva SFRJ. Barem dve sesije su se odnosile na snimljene telefonske razgovore, a jedna je bila o susretu između svedoka i Vojislava Šešelja, čije su paravojne jedinice bile aktivne u Hrvatskoj.

Ovom dokaznom materijalu posmatrači nemaju pristupa, i ne zna se u kojoj meri je ono ojačalo poziciju tužilaštva, ili da li je ispunilo njihova očekivanja. Svedok C-037 je svakako dao tužiocima neke dragocene informacije. Ne treba zaboraviti da tužioci polako i pažljivo dodaju jedan po jedan detalj onome za šta obećaju da će da bude komplektna slika Miloševićeve krivice.