Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

BAN KI MUN POZIVA NAJVAŽNIJE BEGUNCE NA PREDAJU

Piše: Merdijana Sadović (TU br. 487, 2. februar 2007.)
By IWPR
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki Mun (Ban Ki-moon), posetio je ove sedmice Tribunal u sklopu kratke turneje po institucijama međunarodnog prava koje su smeštene u Hagu.Dana 1. februara, generalni sekretar susreo se s predsednikom Tribunala, Faustom Pokarom (Fausto Pocar) i glavnom tužiteljkom, Karlom del Ponte (Carla Del Ponte), kao i sa izvesnim brojem sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Takođe se nakratko obratio osoblju Tribunala.Tokom sastanka s predsednikom Pokarom, diskutovalo se o izlaznoj strategiji Tribunala, kao i o pojačanim naporima sudija da se suđenja zaključe u najkraćem mogućem roku.Tribunal bi trebalo da bude zatvoren 2010., a prvostepeni postupci moraju biti okončani do 2008.Pokrenuto je i pitanje begunaca – njihovog uticaja na okončanje rada suda i onoga što treba preduzeti ukoliko oni ne budu uhapšeni u skorijoj budućnosti.Del Ponte je rekla da preostali begunci, a pogotovo najvažniji osumnjičenici za ratne zločine – Radovan Karadžić i Ratko Mladić – moraju bez odlaganja biti prebačeni u Tribunal radi uspešnog okončanja mandata suda.Još uvek nije odlučeno hoće li mandat suda biti produžen ukoliko Karadžić i Mladić budu prekasno uhapšeni, ili će im biti suđeno negde drugde.U svom kratkom obraćanju medijima, generalni sekretar pohvalio je dosadašnji rad Tribunala, dodajući da je „od presudne važnosti za svetski mir i bezbednost da se princip vladavine prava čvrsto uspostavi i da se okonča praksa nekažnjavanja ratnih zločinaca“.On je takođe Karadžića i Mladića pozvao da se predaju, jer bi to bilo „u interesu i u korist njih samih, kao i u korist svetskog mira i bezbednosti“.Merdijana Sadović je voditeljica programa za Haški tribunal IWPR-a.