Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

BALKANSKI SKUP POSVEĆEN UPOZNAVANJU SA MKS-om

Piše: Katy Glassborow iz Dubrovnika (TU br. 486, 26. januar 2007.)
By IWPR ICTY
Beogradska Inicijativa mladih za ljudska prava (IMLJP) organizovala je ovog vikenda trening seminar za mlade advokate, predstavnike pravosudnih institucija i novinare sa Balkana, na kojem će se razgovarati o evoluciji i svrsi haškog Međunarodnog krivičnog suda (MKS).Ideja za skup potekla je od Balkanske koalicije za MKS, grupe nevladinih organizacija (NVO) koje su odlučile da – zajedno sa vladinim zvaničnicima, studentima prava i novinarima – rade na širenju znanja o tom sudu.Preko 30 učesnika okupilo se u Dubrovniku (Hrvatska), na trodnevnoj konferenciji kojom je promovisana rasprava o MKS-u, jer je on po IMLJP-u veoma važan za sprečavanje budućih sukoba.Prisustvovali su predstavnici iz Makedonije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Bosne, kao i govornici iz samog MKS-a i međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava.Goran Miletić iz švedskog Helsinškog odbora – NVO-a koji je su-organizator okupljanja – izjavio je kako „veoma mali broj ljudi sa Balkana zna za MKS, tako da je neophodno novinarima i lokalnim pravnicima ukazati na to koliko je taj sud važan“.Rekao je i da se sama konferencija simbolično održava u Dubrovniku, gradu koji se tokom rata u Hrvatskoj 1991. našao na meti jugoslovenske vojske.„Danas ne možete ni da zamislite da bi iko bombardovao ovaj grad“, kazao je Miletić, dodajući da i pre rata „mi smo mislili kako nije moguće da ovde izbije sukob“.Posle balkanskih ratova, pokrenuta je rasprava o ratnim zločinima i značenju pojmova kao što je genocid, pošto – po Miletićevim rečima – „nije bilo parametara za te zločine i pojmove u lokalnom sudstvu“.Sve to je kod mnogih na Balkanu proizvelo osećanje da je nemoguće predvideti gde će izbiti sukob, usled čega je i IMLJP smatrala da je veoma važno da Rimski Statut – kojim je regulisan rad MKS-a – bude ugrađen u lokalno zakonodavstvo.Miletić kaže da je u ovoj fazi veoma važno upoznati lokalne novinare sa mogućnostima ovog suda, jer su „ti mladi ljudi budući donosioci odluka, a mogu i da odu odavde i organizuju druge treninge“.Takođe je naglasio da, iako je sud trenutno usredsređen na sukobe u Africi, mogući konflikti nisu daleko od kuće, te da zemlje kao što su Moldavija, Rusija i Belorusija nisu ratifikovale Rimski Statut, „što smatramo problematičnim“.Miroslav Janković iz IMLJP-a objasnio je da na Balkanu postoji manjak edukacije i informacija o MKS-u, pošto ne postoji odgovarajući program podrške. „Ljudi pretežno misle na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koji je najvažniji sud za ovaj region“, rekao je on za IWPR.Janković je kazao i kako je svega nekoliko ljudi sa Balkana zaposleno pri MKS-u, ali da „želimo da oni sudeluju u procesu razvoja“.Imajući u vidu da je nedavna prošlost regiona ratna, Janković kaže da je „neophodno educirati pravosudne institucije da primenjuju Rimski Statut, i novinare koji će se potruditi da se na Balkanu o tome govori“.I IWPR će sudelovati u obuci lokalnih novinara u Dubrovniku.Katy Glassborow izveštava za IWPR iz Haga.