Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ŽALBENO VEĆE POTVRDILO PRESUDE ČLANOVIMA OVK

Sudije su procenile da optužba nije uspela da dokaže krivicu dvojice bivših pripadnika OVK-a, ali su potvrdile krivicu trećeg.
By Sonia Nezamzadeh
Kosovski su Albanci izrazili olakšanje nakon što je haško žalbeno veće ove sedmice potvrdilo oslobađajuće presude dvojici bivših gerilaca, iako je Tribunal istovremeno potvrdio kaznu od 13 godina koja je izrečena trećem.



Fatmir Ljimaj (Fatmir Limaj), Isak Musliju (Isak Musliu) i Haradin Balja (Haradin Bala) su prva trojica pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) koji su u Hagu optuženi za ratne zločine, uključujući nezakonito pritvaranje, mučenje i ubijanje zarobljenika u zatvorskom logoru Lapušnik pre deset godina.



U presudi izrečenoj 27. septembra, sudije su odbacile sve žalbe tužilaštva i odbrane. Saopštile su da tužioci nisu uspeli da dokažu krivicu bivših komandanata OVK-a, Ljimaja i Muslijua, ali i potvrdile trinaestogodišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen Balja.



„Za mene i moju porodicu, ovo poglavlje je definitivno okončano, a otvoren je put novim pobedama“, zapisao je na svom veb-sajtu Ljimaj, koji je na Kosovu i inače popularan, nagovestivši time da će se u budućnosti možda kandidovati za neku političku funkciju.



„Osam godina nakon što smo pobedili, mi još uvek nismo slobodni“, piše on, uz obećanje da će se založiti i za ostale pripadnike OVK-a kojima će se suditi za ratne zločine.



„Ja ću . . . bez predaha nastaviti da se borim za slobodu svakog građanina moje zemlje kome su sloboda i prava ugroženi. Današnja odluka daje mi dodatnu snagu i odgovornost da nastavim da služim svojoj zemlji i svom narodu.“



Sudsko veće je zaključilo da, iako postoji dovoljno dokaza za osudu Balje, tužilaštvo nije uspelo da ponudi uverljive dokaze i za osudu Ljimaja i Muslijua, koji nisu ni prisustvovali izricanju presude. Veće je, međutim, navelo i da je Ljimaj „vrlo verovatno“ posećivao zatvorski logor OVK-a.



Žalbeno je veće presudu potvrdilo, dodajući: „Sudsko veće je s razlogom zaključilo da Fatmir Ljimaj ne snosi krivičnu odgovornost ni za kakva zlodela za koja se u optužnici tereti.“



Novinarka TV Kosova, Nora Jašari (Nora Jashaari), izjavila je za IWPR kako žalbena presuda nije bila toliko željno iščekivana kao prvostepena. „Ljudi su već znali da će presuda biti takva“, kazala je ona.



Što se tiče Muslijua, sudije su 2005. zaključile kako postoji „malo dokaza koji [ga] identifikuju . . . kao osobu koja je na bilo koji način bila umešana u rad zatvorskog logora“.



Balja se pred sudom pojavilo 27. septembra, krutog, bezizražajnog lica. Okružen dvojicom stražara, na sebi je imao uredno ispeglano odelo i kravatu. Ostao je staložen dok je sudija, koji je njegove podneske okarakterisao kao „neosnovane“, redom odbacivao svaku od pet tačaka žalbe.



Balja je u logoru OVK-a bio stražar, a sudije su ga osudile zbog ličnog sudelovanja u „održavanju i sprovođenju nehumanih uslova“. Bivši pešadinac optužen je za pomaganje pri mučenju jednog i učešće u ubistvu devetorice zarobljenika, koji su odvedeni u obližnja brda i pogubljeni.



U Baljinoj je žalbi navedeno da su ga svedoci lažno identifikovali kao stražara zatvorskog logora, kao i da je sud nepravično presudio da je on bio „prisutan i direktno umešan“ u ubistvo devetorice zarobljenika, da je greškom odbacio njegov alibi, te da je neutemeljeno proglasio pouzdanim dvojicu svedoka optužbe.



Balja nije reagovao dok su sudije čitale presudu, izuzev što je popio nekoliko gutljaja vode.



Kosovari su se usprotivili presudi kojom je potvrđena Baljina kazna.



„Balju smatraju žrtvenim jarcem, pošto je neko morao da bude kažnjen“, rekao je jedan novinar sa Kosova, koji je zamolio da ostane anoniman. „Svi su očekivali da bude oslobođen. Oni ne misle da se radi o osobi sposobnoj da počini pomenute zločine.“



I tužilatvo se žalilo na Baljinu presudu, tvrdeći da je „neprikladna“. Ono je zatražilo težu kaznu, napominjući da 13 godina „ne odražava težinu dotičnog zločina“.



Kancelarija tužilaštva je odbila da komentariše žalbene presude.



Slučaj trojice bivših pripadnika OVK-a je vrlo protivrečan, jer je pokazao koliko je teško zaštititi svedoke koji su spremni da se pojave na ovakvim suđenjima. Posmatrači kažu da su se mnogi potencijalni svedoci radije opredelili da ćute nego da – progovorivši – rizikuju svoje i živote članova porodica.



Iako su, počev od 2003., međunarodne vlasti u vezi sa ratnim zločinima na samom Kosovu sprovele 61 istragu, za sada su osuđena samo sedmorica osumnjičenih.



Sonia Nezamzadeh izveštava za IWPR iz Haga.