Medunarodni krivicni sud za bivsu Jugoslaviju | Institute for War and Peace Reporting

Focus

Medunarodni krivicni sud za bivsu Jugoslaviju

Ovaj dugotrajni program objavljuje pouzdane i podrobne izveštaje o aktivnostima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, podržava lokalno razumevanje i procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije.

Latest

Okrugli sto u Sarajevu (s lijeva na desno): Prevodilac Dževad Sarajlić, ICTY oficir za vezu Almir Alić, aktivistkinja za ljudska prava,  reporterka IWPR-a Velma Sarić i moderatorica Marija Arnautović. (Photo: Safet Sarić)
IWPR staff
25 Jun 14
U debati koju je organizovao IWPR procenjivana je uspešnost Tribunala – kako u promeni svesti, tako i u formalnom sprovođenju pravde.
Rachel Irwin
20 Jun 14
Okrivljeni kaže da će, ukoliko mu bude dozvoljeno da napusti pritvor, nastaviti da govori protiv Tribunala.
Zgrade uništene u opsadi Sarajeva između 1992. i 1995. godine (Photo: Quasimodogeniti/Wikimedia Commons)
Rachel Irwin
13 Jun 14
Bivši vojnik tvrdi da je oružje bilo pronađeno u isporukama pomoći poslatim u grad koji je bio pod opsadom.
Rachel Irwin
30 May 14
Bivši oficir tvrdi da tokom opsade Sarajeva njegovi ljudi "nikada nisu otvarali vatru bez dobrog razloga".
Rachel Irwin
28 May 14
Njegov tim želi da pozove 336 svedoka, mada će taj spisak možda biti izmenjen.
Radovan Karadžić u sudnici Haškog tribunala. (Photo: ICTY)
Rachel Irwin
28 May 14
Okrivljeni traži da se Tribunal o mogućoj dužini zatvorske kazne ne izjašnjava istovremeno kada i o samoj krivici.
Rachel Irwin
28 May 14
Zaključeno je da osuđeni komandant bosansko-hercegovačkih Hrvata ne zaslužuje finansijsku pomoć.
Ratko Mladić u sudnici Haškog tribunala.  (Source: ICTY)
Rachel Irwin
23 May 14
Bivša potčinjena vojna lica tvrde da nikada nisu naređivala otvaranje vatre na civile, niti izvodila ofanzivne operacije.
Rachel Irwin
23 May 14
Okrivljeni tvrdi da je tužilaštvo prekršilo pravila koja se tiču obelodanjivanja dokaza.
Rachel Irwin
9 May 14
Nakon što je ukazano na propuste u operativnim kompjuterskim sistemima, timu odbrane je data dodatna sedmica za pripreme.

Pages

IWPR's ICTY Focus was active from 1997 to 2017.